Θέσεις Διδακτικού Προσωπικού


Μονιμοποίηση του κ. Δ. Κυριαζή σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία με ειδίκευση στις σχέσεις της Ελληνικής με άλλες Βαλκανικές Γλώσσες» 

Μονιμοποίηση της κ. Μ. Νούσια σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στην αρχαία ελληνική ποίηση».

Μονιμοποίηση της κ. Α. Μαρκομιχελάκη σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία με έμφαση από τις αρχές έως την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους».

Μονιμοποίηση της κ. Μ. Θεοδωροπούλου σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία με ειδίκευση στις ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρήσεις της γλώσσας»