Διοίκηση


Διοίκηση Τμήματος Φιλολογίας

Πρόεδρος: Ανθή Ρεβυθιάδου (revith@lit.auth.gr, 2310 997065)

Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας (Ώρες εξυπηρέτησης: 12.00-13.30)

Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»
2ος όροφος
54124 Θεσσαλονίκη

E-mail: info@lit.auth.gr

Fax: 2310 995245

Γραμματέας: Γεώργιος Πούλιος (gpoul@lit.auth.gr, 2310 995246)

Προσωπικό:

Αλεξάνδρα Μαλίγκου - Διοικητικά (maligou@lit.auth.gr, 2310 995244)

Σοφία Ζέγου - Φοιτητικά (szegou@lit.auth.gr, 2310 995233)

Αθανάσιος Kαρακόλης  - Φοιτητικά (akarakol@lit.auth.gr, 2310 995232)

Νίτσα Θεοδοσιάδου - Μεταπτυχιακά (ntheodos@lit.auth.gr, 2310 995260)

Βασίλειος Δρακούσης - ΥΕ Επιμελητής (2310 997009, 2310 995420)

Αικατερίνη Βίλδου - Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας του Τομέα Κλασικών Σπουδών (kvildou@lit.auth.gr, 2310 997011)

Ελένη Μπενάκη - Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας του Τομέα Κλασικών Σπουδών και Βιβλιοθήκη του Τομέα Γλωσσολογίας (empenaki@lit.auth.gr, 2310 997049)

Ελισάβετ Πρεμέτη - Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας του Τομέα Κλασικών Σπουδών (epremeti@lib.auth.gr, 2310 997049)