Βραβεία - Υποτροφίες


Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) χορηγεί, με βάση τον κανονισμό του, υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες που αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις και στις ενδιάμεσες προαγωγικές εξετάσεις.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) χορηγεί υποτροφίες στους/ις προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες.

Πληροφορίες για τον αριθμό των υποτροφιών, τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής των υποψηφίων δίνονται από το Γραφείο Kληροδοτημάτων του AΠΘ (2ος όροφος του Kτιρίου Διοικήσεως) και από το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του AΠΘ (ισόγειο του Kτιρίου Διοικήσεως).

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Βραβείο Αναστασία Βυζοπούλου (Τμήμα Φιλολογίας)

Το «Βραβείο Αναστασία Βυζοπούλου» θεσμοθετήθηκε από την Αναστασία Βυζοπούλου με τη δημόσια διαθήκη της (24.534/2012, πρακτικό δημοσίευσης 924/2012 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). Σύμφωνα με την επιθυμία της, ο Κοσμήτορας και ο εκτελεστής της διαθήκης απονέμουν το ποσό των 10.000 ευρώ σε κάθε ένα των τριών πρώτων αποφοίτων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Φιλολογίας κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι οποίοι/ες συγκέντρωσαν τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου.

Η τελετή της απονομής λαμβάνει χώρα στην τελευταία ορκωμοσία κάθε ακαδημαϊκού έτους κατά τον μήνα Νοέμβριο, οπότε και γνωστοποιούνται τα ονόματα των τριών πρωτευσάντων αποφοίτων με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου του ακαδημαϊκού έτους. Το «Βραβείο Αναστασία Βυζοπούλου» απονέμεται από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Η Αναστασία Βυζοπούλου του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας γεννήθηκε στις 17 Απριλίου του 1925 στην Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης και απεβίωσε στις 4 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη. Όνειρο ζωής ήταν να γίνει μια καλή φιλόλογος, στόχο τον οποίο και πέτυχε.  Χάνοντας τον πατέρα της σε ηλικία 12 ετών, το παιδικό της όνειρο μετατράπηκε σε στόχο ζωής. Μετά από μεγάλη προσπάθεια εξαιτίας της ανέχειας, αποφοίτησε από το Γυμνάσιο και μετά από εξετάσεις εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λόγω αδυναμίας αγοράς βιβλίων, η αείμνηστη Βυζοπούλου χρησιμοποιούσε τακτικά τη βιβλιοθήκη επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Αποφοίτησε στις 24 Ιουνίου 1949 με βαθμό πτυχίου «Λίαν καλώς» επί πρυτανείας Γεωργίου Αθ. Δεληγιάννη και κοσμητείας Νικολάου Π. Ανδριώτη. 

Δίδαξε σε πολλές πόλεις ανά την Ελλάδα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους μαθητές της, πολλοί από τους οποίους διέπρεψαν ως λαμπροί επιστήμονες. Αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στο λειτούργημά της και γι’ αυτό δεν δημιούργησε δική της οικογένεια. Δούλεψε σκληρά, αφυπηρέτησε και τις αποταμιεύσεις που συγκέντρωσε με πολύ κόπο αποφάσισε να τις διαθέσει για την ενίσχυση νέων και άξιων φιλολόγων με την ευχή να έχουν μια περαιτέρω ελπιδοφόρα σταδιοδρομία.

Υποτροφία Φαίδωνος Χριστοδούλου Κλειδαρά (Τμήμα Φιλολογίας)

Η υποτροφία Φαίδωνος Χριστοδούλου Κλειδαρά χορηγείται στον/στην πρωτεύσαντα/-ασα του Γ΄ έτους των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Υποτροφία Κωνσταντίνου Τσαγκάδα (Τμήμα Φιλολογίας)

Η υποτροφία θεσμοθετήθηκε από τον Ελληνοαμερικανό Κωνσταντίνο Τσαγκάδα με τη διαθήκη του και το εμπίστευμα του κληροδοτήματος χρησιμοποιείται για την υποστήριξη και ενίσχυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων μετακλασικών σπουδών. Η υποτροφία χορηγείται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος με κριτήρια επίδοσης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Yποτροφία Eλένης Tσαντσάνογλου (Τομέας ΜΝΕΣ)

Στο πλαίσιο του Tμήματος χορηγείται ετησίως μία υποτροφία από δωρεά της οικογένειας Tσαντσάνογλου στη μνήμη της Eλένης Tσαντσάνογλου, καθηγήτριας του Tομέα MNEΣ. Tο ποσό της δωρεάς είναι κατατεθειμένο σε λογαριασμό του Iνστιτούτου Nεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη). H οικογένεια Tσαντσάνογλου καθόρισε τους όρους για τη χορήγηση της υποτροφίας, τους οποίους αποφάσισε να αποδεχθεί η Γενική Συνέλευση του Tομέα MNEΣ στη συνεδρία 5.11.1997 .

Oι όροι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

α) H υποτροφία, ύψους 3.000 ευρώ, χορηγείται κάθε χρόνο σε μεταπτυχιακό σπουδαστή/-τρια του Tομέα MNEΣ ειδίκευσης Nεοελληνικής Φιλολογίας.

β) H επιλογή γίνεται από ειδική Eπιτροπή που προεδρεύεται από καθηγητή του Tομέα MNEΣ και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη] και περιλαμβάνει διδάσκοντες του Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της ΝΕΦ.

γ) Tα κριτήρια επιλογής συνδέονται τόσο με την επίδοση όσο και με την οικονομική κατάσταση των μεταπτυχιακών σπουδαστών/-τριών.

δ) H τελική απόφαση λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση της ειδικής Eπιτροπής, σε συνεδρίαση του Tομέα MNEΣ.

Υποτροφία Α.-Φ. Χριστίδη (Τομέας Γλωσσολογίας)

Η υποτροφία είναι δωρεά της Λευκής Χριστίδη στη μνήμη του αδελφού της Α.-Φ. Χριστίδη, καθηγητή του Τομέα Γλωσσολογίας. Χορηγείται για μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεωρητική ή την Ιστορική Γλωσσολογία σε απόφοιτη/ο του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ με ειδίκευση Γλωσσολογία για δυο χρόνια και είναι ύψους 5.000 ευρώ ετησίως.

Η επιλογή γίνεται με οικονομικά κριτήρια από την Υπηρεσία Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ.