Βιβλιοθήκη - Αρχεία


Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας. Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας απαρτίζεται από τις ειδικές Βιβλιοθήκες των τριών Τομέων του Τμήματος, δηλαδή του Τομέα Κλασικών Σπουδών, του Tομέα Mεσαιωνικών και Nέων Eλληνικών Σπουδών και του Τομέα Γλωσσολογίας.

Υπεύθυνη της βιβλιοθήκης: Σοφία Σαχπεκίδου (ΕΔΙΠ)
sachpek@lit.auth.gr,  2310 997037, 201 ν.κ.

Σύστημα Βιβλιοθηκών. Οι χρήστες των Βιβλιοθηκών και των τριών Τομέων του Τμήματος έχουν πρόσβαση on-line στον κατάλογο όλων των Βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. (Σύστημα Βιβλιοθηκών) και σε βιβλιογραφικές και άλλες βάσεις δεδομένων που προσφέρονται από το Σύστημα Βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. Το τμήμα Φιλολογίας διαθέτει επίσης και Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών – Νησίδα Υπολογιστών Τμήματος Φιλολογίας.

Η Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας του Τομέα Κλασικών Σπουδών, μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 201). Σε αυτήν στεγάζονται περίπου 48.000 τόμοι βιβλίων και περιοδικών. Το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και το σχεδόν πλήρως μηχανογραφημένο υλικό της Βιβλιοθήκης επιτρέπουν την πρόσβαση σε ευρείες βάσεις δεδομένων on-line.

H Bιβλιοθήκη του Tομέα Mεσαιωνικών και Nέων Eλληνικών Σπουδών λειτουργεί στον δεύτερο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 208). Διαθέτει περίπου 36.000 βιβλία και πάνω από 500 τίτλους ελληνικών και ξένων περιοδικών. Στη συλλογή είναι ενσωματωμένες οι δωρεές του Xρυσού Eυελπίδη (1.000 τόμοι), του Tάκη Σι­νόπουλου, (700 τόμοι), του Λίνου Πολίτη (2.000 τόμοι), του Yπουργείου Παι­δείας της Kύπρου (3.000 τόμοι) και της Ελένης και του Θάνου Μεγγρέλη (150 τόμοι). Tο σύνολο του βιβλιακού υλικού είναι μηχανογραφημένο. Τμήμα της συλλογής των περιοδικών του Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ. έχει μεταφερθεί και στεγάζεται στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (υπόγειο Β νέας πτέρυγας).

Η Βιβλιοθήκη του Τομέα Γλωσσολογίας βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 309). Περιλαμβάνει περίπου 17000 τόμους βιβλίων, εγκυκλοπαιδειών και λεξικών, διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών του Τμήματος Φιλολογίας, ανάτυπα άρθρων, τίτλους σε κυριλλικά, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό (CD και κασέτες). Έχουν ενταχθεί στη βιβλιοθήκη οι παρακάτω συλλογές: 1. Η προσωπική συλλογή του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, αποτελούμενη από τίτλους γενικού περιεχομένου, κυρίως για τη γλώσσα. 2. Η προσωπική συλλογή του Α.-Φ. Χριστίδη, αποτελούμενη από τίτλους γλωσσολογικού και γενικότερου θεωρητικού ενδιαφέροντος. Επίσης, η βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή σπανίων βιβλίων (826 τίτλοι) γλωσσολογικού και γενικότερου περιεχομένου. Πολλά από αυτά έχουν αναπαραχθεί. Η συλλογή των περιοδικών του Τομέα Γλωσσολογίας έχει μεταφερθεί και στεγάζεται στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (υπόγειο Β νέας πτέρυγας).


Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:
Λειτουργεί στον Τομέα ΜΝΕΣ και περιλαμβάνει αρχεία διαφόρων λογοτεχνών (Αλκ. Γιαννόπουλου, Στρατή Δούκα, Μ. Αξιώτη, Β. Βασιλικού, Γ. Δέλιου, Οδ. Ελύτη, Μελισσάνθης, Ά. Σικελιανού). Για τον έντυπο κατάλογο του Αρχείου βλ. Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών. Αναλυτικός κατάλογος, Α.Π.Θ., Παράρτ. ΕΕΦΣΠΘ, Τμ. Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη 2007.
Για την ψηφιακή μορφή του καταλόγου, βλ.
http://invenio.lib.auth.gr/collection/Modern%20Greek%20Literature%20Archive και
http://www-old.lit.auth.gr/index.php?page=30000.

Το Αρχείο είναι επισκέψιμο κάθε Παρασκευή 14.00-17:00. Θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τη Γραμματέα: epetkou@lit.auth.gr

Επιτροπή: Σ. Σταυρακοπούλου, Λ. Αραμπατζίδου, Μ. Μπακογιάννης, Έ. Πέτκου.

 

Αρχείο Μικροταινιών και Φωτογραφιών:
Λειτουργεί στον Τομέα ΜΝΕΣ  και περιλαμβάνει περίπου 150 μικροταινίες και φωτογραφίες χειρογράφων και εντύπων κειμένων των αρχών της νεοελληνικής λογοτεχνίας καθώς και έναν αριθμό από μικροταινίες μεσαιωνικών κυρίως χειρογράφων.

Κατάλογος μικροταινιών χειρογράφων

Κατάλογος μικροταινιών παλαιτύπων

Κατάλογος φωτογραφιών

(Οι κατάλογοι καταρτίστηκαν από τους Κατερίνα Γαλώνη και Δημήτρη Νίκου, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά)

Επιτροπή: Α. Μαρκομιχελάκη, Ηλ. Ταξίδης