Μητρώα Τμ. Φιλολογίας


ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3094/26-01-2022

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Α.Ε.Ι.

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3071/21-07-2021

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Α.Ε.Ι.

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3049/28-01-2021

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Α.Ε.Ι.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3028/22-07-2020

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Α.Ε.Ι.

 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3011/18-12-2019

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Α.Ε.Ι.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2993/31-5 & 3-6-2019 

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣYΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2973/6 &7-11-2018

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣYΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2958/12&13-4-2018

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ (ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ) Ή ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΕΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ή ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ: 2949/16-10-2017

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ / ΗΜΕΔΑΠΗΣ / ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ /ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

 

 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 403/9-3-2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ