Σπουδές


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Α΄ Κύκλος)

Οι προπτυχιακές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας διαρκούν οκτώ εξάμηνα και διαρθρώνονται σε δύο κύκλους των τεσσάρων εξαμήνων ο καθένας. Ο πρώτος κύκλος, διετούς διάρκειας, περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και από τους τρεις τομείς. Ο δεύτερος κύκλος, επίσης διετούς διάρκειας, οδηγεί στην απόκτηση μιας από τις τρεις ειδικότητες που προσφέρει το Τμήμα και που αντιστοιχούν στους τρεις Τομείς του: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Β΄ Κύκλος)

To Τμήμα Φιλολογίας προσφέρει Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (2ο κύκλος Σπουδών) αδιαλείπτως από το 1994 σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Σήμερα είναι σε ισχύ:

1)   Για όσους/όσες εισήχθησαν έως και το ακαδ. έτος 2017-18 το ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας με οκτώ ειδικεύσεις.

2)   Για όσους/όσες εισάγονται από το ακαδ. έτος 2018-19 τα επόμενα πέντε ΠΜΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Γ΄ Κύκλος)

Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στον χώρο της Κλασικής Φιλολογίας, της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, της Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Γλωσσολογίας, Θεωρητικής, Εφαρμοσμένης και Ιστορικής, οδηγούν δε στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου, ο οποίος απονέμεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 Ο νέος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ τχ. Β 451/14.02.2018) ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2018.  Σε αυτόν εμπίπτουν και οι φοιτητές/-τριες που είχαν εγγραφεί στον διδακτορικό κύκλο σπουδών πριν από την ισχύ του νόμου 4485/2017 με την εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες συστήθηκε επταμελής εξεταστική επιτροπή πριν από τις 4-2-2017.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

La Trobe University, University of Salzburg, Bulgarina Aacademy of Sciences, University of St. Kliment Ohridski, State Byelorussia University & State Technological University, University of York (Canada), University Marc Bloch of Strasbourg I, Shota Rustaveli University of Batumi, University of Cologne, University of Leizpig, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, University of Lodz, Lomonosov State University, Kuban State University, University of Belgrade, University of Novi Sad, Comenius University, Kiev National ‘Taras Shevchenko’ University, Ivan Frako State University in Lviv, Odessa National State University, National Tavrida University, The Ohio State University.