Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας


Διευθυντής                          
Φυντίκογλου  Βασίλης (ειδίκευση ΛΦΙ)

Συντονιστική Eπιτροπή
Πλαστήρα Μαρία (ειδίκευση ΑΕΦ)
Τσίτσιου Χρυσάνθη (ειδίκευση ΛΦΙ)
Λάμαρη Άννα (ειδίκευση ΑΕΦ)
Μήλτσιος Νικόλαος (ειδίκευση ΑΕΦ)

email Επικοινωνίας
msc-classics@lit.auth.gr

 

ΦΕΚ Ίδρυσης και λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός

Προφίλ προγράμματος σπουδών

Εκδοτική μορφή της Διπλωματικής εργασίας

Μαθήματα ακαδ. έτους 2018-2019

Μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Υποτροφίες ΠΜΣ (2019-2020)

Πίνακας αποτελεσμάτων - υποτροφίες ΠΜΣ ΚΛΑ (2019-2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β' κύκλο σπουδών (2019-2020)

Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων στο ΠΜΣ Κλασικής Φιλολογίας (Οκτώβριος 2019)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β΄ κύκλο σπουδών - ΠΜΣ Κλασικής Φιλολογίας (2020-2021) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2020-21

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΜΣ-ΠΔΣ 2020-2021

Μαθήματα ΠΜΣ Κλασικής Φιλολογίας

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΣΑΓΚΑΔΑ - ΠΔΣ ΚΛΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β΄ κύκλο σπουδών - ΠΜΣ Κλασικής Φιλολογίας (2021-2022)

Εισαγωγικές εξετάσεις ΠΜΣ Κλασικής Φιλολογίας για το ακαδ. έτος 2021-2022

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021 - 2022

ΑΕΦ 517 (Π. Κυριάκου)

ΑΕΦ 547 Graecomania (διδ: M.Voehler)

ΛΦΙ 567 (διδ. Δ. Νικήτας)

ΑΕΦ 543-Απολλώνιος Αργοναυτικά (Ε. Σιστάκου)

ΛΦΙ 562 (Στ. Φραγκουλίδης)