Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας


Διευθυντής

Martin Vöhler 

Συντονιστική Eπιτροπή
Ιωάννα Ναούμ
Κωνσταντίνος Γιαβής
Αλεξάνδρα Λιανέρη
Μάρθα Βασιλειάδη 

ΓΣΓ 645/646 (Διδάσκουσα Ι. Ναούμ)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΣΑΓΚΑΔΑ - ΠΔΣ ΓΣΓ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ_ΓΣΓ_ ΤΣΑΓΚΑΔΑ_2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β' κύκλο σπουδών (2019-2020)

Ημερομηνίες εξετάσεων ΠΜΣ ΓΣΓ (2019-2020)

ΦΕΚ Ίδρυσης και λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός

Προφίλ προγράμματος σπουδών 

Μαθήματα ακαδ. έτους 2018-2019

Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΠΜΣ (ΓΣΓ) (2019-2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β΄ κύκλο σπουδών - ΠΜΣ ΓΣΓ (2020-2021)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων στο ΠΜΣ Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (ΓΣΓ) 2020-2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΜΣ-ΠΔΣ 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β΄ κύκλο σπουδών - ΠΜΣ ΓΣΓ (2021-2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022