Εργαστήρια & Νησίδα Η/Υ Τμήματος Φιλολογίας


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΕΡΦΙΝΤΕ)

Διευθύντρια: Αικ. Τικτοπούλου

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΡΕΠ)

Διευθυντής: Ι. Ζ. Τζιφόπουλος

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΕΜΥΕΛ)

Διευθυντής: Σ. Φραγκουλίδης

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (PalCod)

Διευθύντρια: Σ. Κοτζάμπαση

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ― LINGUISTICS LAB (LingLab)

Διευθύντρια: Δ. Παπαδοπούλου

Τηλ. 997054

 

ΝΗΣΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Αίθουσα 423 ν.κ.     Τηλ. 997157