ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (PALCOD Laboratory)


Αντικείμενο

Αντικείμενο της έρευνας και της διδασκαλίας του Εργαστηρίου είναι η ιστορία και η εξέλιξη της ελληνικής γραφής από τον 2ο/3ο αι. μέχρι τον 18ο αι., η ιστορία και η εξέλιξη της μορφής του βιβλίου και του υλικού γραφής (κύλινδρος-κώδικας, περγαμηνή-χαρτί), η καταλογογράφηση συλλογών ελληνικών χειρογράφων, η διαχείριση και ψηφιοποίηση της συλλογής microfilms ελληνικών χειρογράφων που διαθέτει. 


Σκοπός

Σκοπός του είναι να υποστηρίζει τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης που προσφέρονται στο Τμήμα Φιλολογίας, την έρευνα μεταπτυχιακών φοιτητών α´ και β´ κύκλου του Τμήματος Φιλολογίας αλλά και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που ασχολούνται με θέματα Παλαιογραφίας, Κωδικολογίας, Εκδοτικής και Κριτικής κειμένων, θέτοντας στη διάθεσή τους και την υλικοτεχνική υποδομή του. Επιπλέον θα μπορεί να δέχεται και να φιλοξενεί μεταδιδακτορικούς ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και Έλληνες και ξένους ερευνητές, να διοργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια για φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά και summer schools Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και πτυχιούχους, να συνεργάζεται με ελληνικές βιβλιοθήκες που διαθέτουν συλλογές χειρογράφων για την καταλογογράφησή τους ή τη δημιουργία εκθέσεων ή την εκπαίδευση του προσωπικού τους.


Υποδομή-Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υποδομή (ReaderPrinter/Scanner) του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών και τη συλλογή ψηφιοποιημένων χειρογράφων που διαθέτει.


Δραστηριότητες

Από την ίδρυσή του έχει πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με το Τμήμα Μεσαιωνικής Φιλολογίας του ΚΒΕ δύο Θερινά Σεμινάρια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

  • Θερινό Σεμινάριο 2017 (3-5 Ιουλίου): Η εξέλιξη της ελληνικής γραφής και η ιστορία του βιβλίου (4ος-6ος αι.)
  • Θερινό Σεμινάριο 2018 (3 Ιουλίου): Η χρονολόγηση των βυζαντινών χειρογράφων


ΦΕΚ Ίδρυσης (1621/8.6.2016)