Επικοινωνία


ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 995232 / 5233 / 5246 / 5244 / 5420 / 5260
ΦΑΞ: 2310 995245
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.lit.auth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Κτήριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» 
2ος όροφος
54124 Θεσσαλονίκη