Αρχική Πρόγραμμα Περιλήψεις English version
Αρχική Πρόγραμμα Περιλήψεις English version

44η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας

44η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας

44η Ετήσια Συνάντηση
Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
31 Μαΐου 2024

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, Άγ. Δημητρίου 159Α

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν την 44η Συνάντηση Εργασίας στις 31 Μαΐου 2024 με θέμα:

Ελληνική λεξικογραφία

Την τελευταία 25ετία το λεξικογραφικό τοπίο στην Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά, με την κυκλοφορία λεξικών όπως το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών και το Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και τη συνέχιση λεξικών όπως το Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας του Εμμ. Κριαρά ή τη μετάφραση έργων όπως το Ετυμολογικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής του P. Chantraine.

Θέλοντας να αναδείξει την επιστημονική πλευρά του θέματος, ο Τομέας Γλωσσολογίας αποφάσισε να αφιερώσει σε αυτό την 44η Ετήσια Συνάντησή του. Οι εισηγήσεις που θα γίνουν δεκτές μπορεί να καλύπτουν λεξικογραφικά θέματα για την αρχαία, τη μεσαιωνική και τη νέα ελληνική που αφορούν κάθε είδους λεξικά (ερμηνευτικά, ετυμολογικά, ορθογραφικά, διαλεκτικά κτλ.) και, ενδεικτικά, να κινούνται στα ακόλουθα πλαίσια:

Στο συνέδριο έχει προσκληθεί και θα συμμετάσχει ως προσκεκλημένη ομιλήτρια η Γεωργία Κατσούδα, Ερευνήτρια Α´ Βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών.

Όσοι και όσες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 2029/2/2024 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση amgl44@lit.auth.gr. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 10/3/2024. Τα κείμενα των περιλήψεων πρέπει να έχουν έκταση 400-500 λέξεις (μαζί με τη βιβλιογραφία) και να αποσταλούν σε μορφή word και pdf. Το ανώνυμο αρχείο να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο ή τη βιβλιογραφία ή, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, να δίνεται με την ένδειξη «Συγγραφέας» και τη χρονολογία δημοσίευσης. Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

Έκταση 1 σελίδα Α4
Γραμματοσειρά Times New Roman 12pt
Διάστημα μονό
Περιθώρια όλα 2,54 εκ.
Για το επώνυμο αρχείο τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα)
Για το ανώνυμο αρχείο τίτλος (κεντραρισμένος)
Οι προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές δεν θα υπερβούν τις 15 και για κάθε μία θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Επίσης, θα γίνουν δεκτές 20 αναρτημένες ανακοινώσεις (posters). Κατά την αποστολή της περίληψής σας, παρακαλούμε σημειώστε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα αν η ανακοίνωσή σας αφορά προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση, ή την προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα (βλ. παρακάτω).

Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Πριν από το κυρίως συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα στις 30 Μαΐου 2024. Καλούνται νέοι ερευνητές (μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) να υποβάλουν την περίληψή τους σε οποιοδήποτε χώρο της Γλωσσολογίας. Δεν θα γίνουν δεκτά άρθρα που παρουσιάζουν μόνο βιβλιογραφική επισκόπηση. Όσα άρθρα γίνουν δεκτά για παρουσίαση μπορούν να υποβληθούν στη συνέχεια για δημοσίευση στα Πρακτικά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 40€ και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) στα 20€, και θα καταβληθεί είτε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Ινστιτούτου (μερικές εβδομάδες πριν τις 31 Μαΐου) είτε με μετρητά κατά την ημέρα της εγγραφής. Η τιμή περιλαμβάνει το υλικό του Συνεδρίου, τον καφέ και το δείπνο του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου:

E-mail amgl44@lit.auth.gr
Ταχ. Διευθ. 44η Συνάντηση Εργασίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124 Θεσσαλονίκη

Η Οργανωτική Επιτροπή