Αμβράζης Νικόλαος


Rank: 
ΕΔΙΠ
Tel.: 
2310 997257
Office: 
301 π.κ.
Office Hours: 
Τρίτη: 16:00-18:00 & Πέμπτη: 12:00-14:00

Ο Αμβράζης Νίκος σπούδασε Ελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο 1994, ΜΑ 2003, PhD 2013). Από το 2015 είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. στον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας (ΑΠΘ) και μέλος του Εργαστηρίου LingLab του Τομέα.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η κατάκτηση αλλά και η διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας, η επεξεργασία σωμάτων κειμένων και η κατάκτηση του διεπιπέδου σύνταξης-πραγματολογίας. Η έρευνά του στα παραπάνω πεδία ενσωματώνει μία σειρά πειραματικών εργαλείων.