Διδακτορικές Σπουδές (Γ' κύκλος)


Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στον χώρο της Κλασικής Φιλολογίας, της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, της Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Γλωσσολογίας, Θεωρητικής, Εφαρμοσμένης και Ιστορικής, οδηγούν δε στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου, ο οποίος απονέμεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 Ο νέος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ τχ. Β 451/14.02.2018) ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2018.  Σε αυτόν εμπίπτουν και οι φοιτητές/-τριες που είχαν εγγραφεί στον διδακτορικό κύκλο σπουδών πριν από την ισχύ του νόμου 4485/2017 με την εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες συστήθηκε επταμελής εξεταστική επιτροπή πριν από τις 4-2-2017.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (2021-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΔΣ_ΚΛΑ_ ΤΣΑΓΚΑΔΑ_2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΜΣ-ΠΔΣ 2020-2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΔΣ  ΓΛΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΔΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΔΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (2020-2021)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ) 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (2019-2020)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΔΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ - ΚΛΑΣΙΚΟ (2019-2020)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΔΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (2019-2020)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΔΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (2019-2020)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΔΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ - ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (2019-2020)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΔΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ - ΚΛΑΣΙΚΟ (2019-2020)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ Γ' ΚΥΚΛΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ HARVARD