Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γλωσσολογίας


Διευθυντής
Παπαναστασίου Γιώργος (ειδίκευση ΙΒΓ)

Συντονιστική Eπιτροπή
Γιαννάκης Γιώργος (ειδίκευση ΙΒΓ)
Κουτσογιάννης Δημήτρης (ειδίκευση ΘΕΓ)
Καραλή Μαρία (ειδίκευση ΙΒΓ)
Τάντος Αλέξανδρος (ειδίκευση ΘΕΓ)

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΣΑΓΚΑΔΑ - ΠΔΣ ΚΛΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ_ΓΛΩ_ ΤΣΑΓΚΑΔΑ_2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΜΣ-ΠΔΣ 2020-2021

ΙΒΓ911

ΘΕΓ802

ΙΒΓ901

ΘΕΓ818

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 2020-21

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β΄ κύκλο σπουδών ΠΜΣ - ΓΛΩ (2020-2021) 

Επιτυχόντες εισαγωγής στο ΠΜΣ Γλωσσολογίας (2019-2020)

Υποτροφίες ΠΜΣ (2019-2020)

Πίνακας αποτελεσμάτων υποτροφιών ΠΜΣ - ΓΛΩ (2019-2020) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β' κύκλο σπουδών (2019-2020)

Ημερομηνίες εξετάσεων ΠΜΣ ΓΛΩ (2019-2020)

ΦΕΚ Ίδρυσης και λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός

Προφίλ προγράμματος σπουδών 

Μαθήματα ακαδ. έτους 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β' κύκλο σπουδών (2018-2019)

Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων