Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γλωσσολογίας


Διευθυντής
Παπαναστασίου Γιώργος (ειδίκευση ΙΒΓ)

Συντονιστική Eπιτροπή
Γιαννάκης Γιώργος (ειδίκευση ΙΒΓ)
Κουτσογιάννης Δημήτρης (ειδίκευση ΘΕΓ)
Καραλή Μαρία (ειδίκευση ΙΒΓ)
Τάντος Αλέξανδρος (ειδίκευση ΘΕΓ) 

Υποτροφίες ΠΜΣ (2019-2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β' κύκλο σπουδών (2019-2020)

ΦΕΚ Ίδρυσης και λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός

Προφίλ προγράμματος σπουδών 

Μαθήματα ακαδ. έτους 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β' κύκλο σπουδών (2018-2019)

Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων