Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γλωσσολογίας


Διευθυντής
Παπαναστασίου Γιώργος (ειδίκευση ΙΒΓ)

Συντονιστική Eπιτροπή
Γιαννάκης Γιώργος (ειδίκευση ΙΒΓ)
Κουτσογιάννης Δημήτρης (ειδίκευση ΘΕΓ)
Καραλή Μαρία (ειδίκευση ΙΒΓ)
Τάντος Αλέξανδρος (ειδίκευση ΘΕΓ) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β' κύκλο σπουδών (2019-2020)

ΦΕΚ Ίδρυσης και λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός

Προφίλ προγράμματος σπουδών 

Μαθήματα ακαδ. έτους 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β' κύκλο σπουδών (2018-2019)

Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων