Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γλωσσολογίας


Διευθυντής
Παπαναστασίου Γιώργος (ειδίκευση ΙΒΓ)

Συντονιστική Eπιτροπή
Γιαννάκης Γιώργος (ειδίκευση ΙΒΓ)
Κουτσογιάννης Δημήτρης (ειδίκευση ΘΕΓ)
Καραλή Μαρία (ειδίκευση ΙΒΓ)
Τάντος Αλέξανδρος (ειδίκευση ΘΕΓ)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β΄ κύκλο σπουδών ΠΜΣ - ΓΛΩ (2021-2022)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΣΑΓΚΑΔΑ - ΠΔΣ ΚΛΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ_ΓΛΩ_ ΤΣΑΓΚΑΔΑ_2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΜΣ-ΠΔΣ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 2020-21

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β΄ κύκλο σπουδών ΠΜΣ - ΓΛΩ (2020-2021) 

Επιτυχόντες εισαγωγής στο ΠΜΣ Γλωσσολογίας (2019-2020)

Υποτροφίες ΠΜΣ (2019-2020)

Πίνακας αποτελεσμάτων υποτροφιών ΠΜΣ - ΓΛΩ (2019-2020) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β' κύκλο σπουδών (2019-2020)

Ημερομηνίες εξετάσεων ΠΜΣ ΓΛΩ (2019-2020)

ΦΕΚ Ίδρυσης και λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός

Προφίλ προγράμματος σπουδών 

Μαθήματα ακαδ. έτους 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στον Β' κύκλο σπουδών (2018-2019)

Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων