Μονιμοποίηση της κ. Α. Μαρκομιχελάκη σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή


με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία με έμφαση από τις αρχές έως την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους».