Εξέλιξη της επίκ. καθ. κ. Αικ. Τικτοπούλου σε βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία»