Μονιμοποίηση της κ. Μ. Θεοδωροπούλου σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή


με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία με ειδίκευση στις ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρήσεις της γλώσσας»