Μονιμοποίηση του κ. Α. Καπλάνη σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή


με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία»