Μονιμοποίηση του κ. Δ. Κυριαζή σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή


με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία με ειδίκευση στις σχέσεις της Ελληνικής με άλλες Βαλκανικές Γλώσσες»