Μαθήματα ΠΜΣ Γλωσσολογίας


Χειμερινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΘΕΓ 802 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 10 ECTS
ΘΕΓ 803 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 ECTS
ΘΕΓ 818 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 10 ECTS
ΘΕΓ 825 ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 10 ECTS
ΘΕΓ 847 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 5 ECTS
ΙΒΓ 901 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 10 ECTS
ΙΒΓ 930 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Ι: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ 5 ECTS
Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΘΕΓ 805 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 10 ECTS
ΘΕΓ 808 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Ι 10 ECTS
ΘΕΓ 828 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 10 ECTS
ΘΕΓ 834 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ 10 ECTS
ΘΕΓ 842 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 ECTS
ΘΕΓ 857 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5 ECTS
ΙΒΓ 906 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ 10 ECTS
ΙΒΓ 913 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Ι 10 ECTS
ΙΒΓ 916 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 10 ECTS