ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ


Κωδικός: 
ΙΒΓ 916
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Παραγωγή και σύνθεση στις βαλκανικές γλώσσες 

Θα εξεταστούν συγκριτικά οι τρόποι και τα μέσα παραγωγής και σύνθεσης στις γλώσσες μέλη της Balkansprachbund και στην τουρκική.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Κυριαζής Δώρης 2310 997155 303 π.κ. Τετάρτη 13.30-15.30 γραφείο μεταπτ. & Πέμπτη 11.00-13.00 skype για προπτυχιακούς