ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ


Κωδικός: 
ΘΕΓ 805
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Μεταξύ σημασιολογίας και πραγματολογίας

Εξετάζονται φαινόμενα που τοποθετούνται στο μεταίχμιο σημασιολογίας και πραγματολογίας, όπως αυτές παραδοσιακά εννοούνται, καθώς και ζητήματα συνολικού επαναπροσδιορισμού των σχέσεων σημασιολογίας και  πραγματολογίας, όπως αυτά τίθενται στο πλαίσιο νεότερων γλωσσολογικών και φιλοσοφικών θεωριών.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τσοχατζίδης Σάββας 2310 997105 302 π.κ. ΑΔΕΙΑ