Τσοχατζίδης Σάββας


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997105
Γραφείο: 
302 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Διαδικτυακά, κατόπιν συνεννόησης μέσω email

Ο Σάββας Λ. Τσοχατζίδης  (διδάκτορας της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales του Παρισιού  από το 1984) είναι Καθηγητής της Γενικής Γλωσσολογίας και της Φιλοσοφίας της Γλώσσας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. από το 1997.  Οι κύριες περιοχές ερευνητικών ενδιαφερόντων του είναι η αναλυτική φιλοσοφία της γλώσσας,  η σημασιολογία και πραγματολογία φυσικών γλωσσών, και η ιστορία και φιλοσοφία της γλωσσολογίας.

'Εγραψε το βιβλίο Truth, Force, and Knowledge in Language: Essays on Semantic and Pragmatic Topics (Berlin & Boston: De Gruyter, 2020) και είχε την αποκλειστική επιστημονική επιμέλεια των έργων Interpreting J. L. Austin: Critical Essays (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), John Searle’s Philosophy of Language: Force, Meaning, and Mind (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), Intentional Acts and Institutional Facts: Essays on John Searle’s Social Ontology (Berlin: Springer, 2007), Foundations of Speech Act Theory: Philosophical and Linguistic Perspectives (London & New York: Routledge, 1994), και Meanings and Prototypes: Studies in Linguistic Categorization (London & New York: Routledge, 1990).

Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά – μεταξύ άλλων, στα Mind, Analysis, Logique et Analyse, Erkenntnis, Linguistics and PhilosophyLogic and Logical Philosophy, Journal of Applied Non-Classical Logics,The Philosophical Forum, Philosophical Investigations,  Journal of Philosophical Research, Notre Dame Philosophical Reviews, Acta Analytica, Linguistics, Studies in Language, Language Sciences, Linguistische Berichte, Word, Language and Communication, Syntax, Cognitive Linguistics, Pragmatics and Cognition, Journal of Pragmatics, και Semiotica.