ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ


Κωδικός: 
ΘΕΓ 818
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Υπάρχει μια πλούσια γλωσσολογική παράδοση που εστιάζει στην ανάλυση επιμέρους πεδίων του εκπαιδευτικού λόγου, του λόγου δηλαδή που σχετίζεται με τη θεσμοθετημένη διαδικασία της μάθησης  (σχολείο) στις ποικίλες εκδοχές της. Στο πνεύμα της παράδοσης αυτής έχουν διερευνηθεί ποικίλοι τομείς της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, όπως η ανάλυση σχολικών βιβλίων, διδακτικών πρακτικών, Προγραμμάτων Σπουδών, σχεδίων μαθημάτων, επιμορφωτικών πρακτικών κλπ. Στο παρόν μάθημα η εστίαση μεταφέρεται από τις αναλύσεις επιμέρους πεδίων του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι προς την κατεύθυνση της ανάλυσης του εκπαιδευτικού λόγου στο σύνολό του. Βασικός στόχος είναι οι φοιτητές/ τριες να μπορούν να αξιοποιήσουν θεωρίες και μεθόδους από το χώρο της (κριτικής) ανάλυσης λόγου, προκειμένου να αναλύουν και να κατανοούν όψεις αλλά και το σύνολο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Το μάθημα έχει δύο σκέλη: εξοικείωση με τη θεωρία αλλά και διεξαγωγή μικροέρευνας σε πεδίο που ενδιαφέρει τους φοιτητές/τριες. 
 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κουτσογιάννης Δημήτρης 2310 997263 312 π.κ. Τρίτη 15.00-16.00 & Τετάρτη 18.30-20.00

Νέα