ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ


Κωδικός: 
ΘΕΓ 803
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα προσωδιακής φωνολογίας (συλλαβή, μετρικός πόδας, φωνολογική λέξη) υπό το πρίσμα της Λεξικής Φωνολογίας και των διαφόρων παραλλαγών της Θεωρίας του Βέλτιστου.λογίας (π.χ. clippings, truncations κ.ά.).

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 301 π.κ. Δευτέρα 16.00 - 18.00

Νέα