ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Ι


Κωδικός: 
ΙΒΓ 913
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Ιστορική Σημασιολογία

Στο μάθημα αναλύονται θέματα όπως: γραμματικοποίηση, υποκειμενικότητα, γλωσσική σχετικότητα, ονομασιολογία, γνωσιακή σημασιολογία, semantic prototypes, υπό το πρίσμα της ιστορικής γλωσσολογίας καθώς επίσης και ιστορική πραγματολογία.

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Καραλή Μαρία 2310 997407 304 π.κ. Δευτέρα 18.30 - 20.30 & Πέμπτη 18.30 - 20.30