ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ


Κωδικός: 
ΙΒΓ 901
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Tο μάθημα ως ιστορία ιδεών διερευνά την εκκίνηση της γλωσσολογικής σκέψης και την πορεία της μέχρι και τον 19ο. αι. Δεν είναι μάθημα ιστορικής γλωσσολογίας και από τη φύση του αφορά φοιτητές/τριες και των δύο κατευθύνσεων.

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Καραλή Μαρία 2310 997407 304 π.κ. Δευτέρα 18.30 - 20.30 & Πέμπτη 18.30 - 20.30