ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Κωδικός: 
ΘΕΓ 857
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Το σεμινάριο θα εξετάσει ειδικά θέματα στη δίγλωσση ανάπτυξη, όπως η αναφορά των αντωνυμιών σε δίγλωσσους ομιλητές (ενήλικες και παιδιά). Θα αναλυθούν σύγχρονες έρευνες σε αυτόν τον χώρο, ενώ θα συζητηθούν μεθοδολογικές παράμετροι όπως το προφίλ των δίγλωσσων ομιλητών, ο τύπος των πειραματικών έργων, το εκπαιδευτικό πλαίσιο κ.λπ. Επιπλέον, οι φοιτητές θα εξασκηθούν στην κωδικοποίηση πειραματικών δεδομένων και στην ερμηνεία τους βάσει της προηγούμενης βιβλιογραφίας και των θεωρητικών προσεγγίσεων

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Παπαδοπούλου Δέσποινα 2310 997053 303 π.κ. Δευτέρα 14.00-16.00 & Τετάρτη 09.00-11.00