ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ


Κωδικός: 
ΘΕΓ 842
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Στο συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με διάφορες φωνολογικές θεωρίες όπως η Λεξική Φωνολογία, εκδοχές της Θεωρίας του Βέλτιστου και η Διαβαθμισμένη Αρμονική Γραμματική μέσα από φαινόμενα διεπιπέδου (π.χ. τονισμός, αναδιπλασιασμός, μορφοφωνολογικές εναλλαγές, κ.λπ.). Είναι υποχρεωτική η συγγραφή εργασίας σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται το μάθημα.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 301 π.κ. Δευτέρα 16.00 - 18.00