Νέα


Σεπτέμβριος 2021.Εξετάσεις.Ανακοίνωση Χρ. Τσίτσιου

Παρακαλούνται όσοι/ες επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα ΛΦΙ 125.1, ΛΦΙ 126.1, ΛΦΙ 161 με διδάσκουσα την κ. Τσίτσιου να το δηλώσουν με μήνυμά τους στην ακόλουθη διεύθυνση ctsitsiou@lit.auth.gr το αργότερο μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Η εξέταση θα γίνει υποχρεωτικά γραπτά και προφορικά όπως και στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους της ακαδημαϊκής χρονιάς.

ΝΕΦ 251 - ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μαίρη Μικέ

Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μ. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να δηλώσουν την πρόθεση εξέτασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διδάσκουσας έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μ.

ΑΕΦ 144 και ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010

Οι εξετάσεις για τα μαθήματα ΑΕΦ 144 και ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010 θα γίνουν με γραπτή εργασία η οποία θα πρέπει να αναρτηθεί στον σχετικό σύνδεσμο στο elearning μεταξύ 1 και 25 Σεπτεμβρίου. Οι οδηγίες και η βιβλιογραφία για την εργασία έχουν αναρτηθεί στο elearning στη διάρκεια του εξαμήνου. 

 

Εξετάσεις ΑΕΦ 152, Α. Λιανέρη

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν να λάβουν μέρος στις προφορικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου στο μάθημα παρακαλούνται να το δηλώσουν  στη διδάσκουσα (alelia@lit.auth.gr) μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου

Εξετάσεις ΑΕΦ 103 Α. Λιανέρη

Οι εξετάσεις για το μάθημα θα γίνουν με γραπτή εργασία που θα κατατεθεί στο elearning. Tα θέματα θα αναρτηθούν στις 23 Σεπτεμβρίου ώρα 11.00 και η εργασία θα πρέπει να αναρτηθεί χρησιμοποιώντας τον συνδεσμο στο elearning σε διάστημα 4 ωρών (ως 15.00). 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ’21 – ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΕΦ 240

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά (μέσω zoom) την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, για όλα τα εξάμηνα.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με λεπτομέρειες για τη δήλωση συμμετοχής στην εξέταση και την προθεσμία της.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ’21 – Α. ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

Τα μαθήματα της κ. Μαρκομιχελάκη θα εξεταστούν προφορικά (μέσω zoom), στις εξής ημερομηνίες:

ΝΕΦ 249 (Κρητική λογοτεχνία της ακμής): Τρίτη 21.9.21

ΝΕΦ 201: Τετάρτη 22.9.21

ΝΕΦ 202: Δευτέρα 27.9.21

Παρακαλείστε να ελέγχετε το ιδρυματικό σας μέιλ μετά τις 25 Αυγούστου, διότι θα ακολουθήσουν λεπτομερείς ανακοινώσεις στο e-learning για τις δηλώσεις συμμετοχής και τις προθεσμίες τους.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

English—Sep. 2021 EXAMS

English I, II, III, IV

The English language exams for English I, II, III, IV will be conducted orally on Sep. 1, 2021 at 09.00. Students (old programme) interested in taking the exam(s) should already be enrolled in the respective class, have a mic and web camera and a valid student id.

ΑΕΦ 106 (Μ. Λιάτση)

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις προφορικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου στο μάθημα ΑΕΦ 106 (Μ. Λιάτση) παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη διδάσκουσα (mliatsi@lit.auth.gr) το αργότερο μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.

ΓΛΩ 304 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)

ΓΛΩ 304 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)
Οι διαδικτυακές  εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα γίνουν προφορικά.

ΓΛΩ 301 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)

ΓΛΩ 301 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)
Οι διαδικτυακές  εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα γίνουν προφορικά.

ΓΛΩ 388

ΓΛΩ 388
Οι διαδικτυακές  εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα γίνουν προφορικά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Πέμπτη 22/7/21, ώρα 17.00, θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ιωάννας Γιαννακούλα με θέμα "Ιδιωματικές εκφράσεις του θυμού: Μια πρώτη διερεύνηση".