Νέα


Αγγλικά Ι, ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV -εξετάσεις-Ιούνιος 2021

English--June 2021 EXAMS

English I, II, III, IV

The English language exams for English I, II, III, IV will be conducted orally on June 14, 2021 at 09.00. Students (old programme) interested in taking the exam(s) should already be enrolled in the respective class, have a mic and web camera and a valid student id.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ε.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα των Γερμανικών θα πρέπει να το δηλώσουν στη διδάσκουσα, μέσω mail : ealexiad@lance.auth.gr, το αργότερο μέχρι 3-6-2021.

Ανακοίνωση – Ομιλίες. Prof. Dr. Anja Bettenworth, Επίκ. Καθ. Χρυσάνθη Τσίτσιου

Στο πλαίσιο του μαθήματος ΛΦΙ 162 θα λάβουν χώρα εξ αποστάσεως μέσα στο επόμενο διάστημα δύο ομιλίες: στις 28.5.2021, ημέρα Παρασκευή, στις 17.00 η καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας κ. Anja Bettenworth θα μιλήσει με θέμα „What is Roman about Curtius Rufus' Historiae Alexandri Magni?“. Στις 11.6.2021, ημέρα Παρασκευή, στις 17.00 η επίκουρη καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας κ. Χρυσάνθη Τσίτσιου θα μιλήσει με θέμα „Zur Verehrung Alexanders des Großen im Osten und Westen des Imperium Romanum“. Η ομιλία της κ. Bettenworth θα γίνει στα Αγγλικά, για την ομιλία της κ.

ΑΕΦ 103 εμβόλιμη εξέταση (Διδ. Τζιφόπουλος)

Εμβόλιμη εξέταση ΑΕΦ 103 (Ηρόδοτος), Διδάσκων Τζιφόπουλος

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021, ώρα 13.00-14.00

μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος στο: https://elearning.auth.gr/.

ΝΕΦ 203 (Εμβόλιμη εξεταστική - Διδάσκουσα: Ε. Χ. Πέτκου)

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου να δηλώσουν τη βούλησή τους στην ηλ. δ/νση της διδάσκουσας έως τις 11/6/2021. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 11 π.μ. στον σύνδεσμο του μαθήματος:

Ανακοίνωση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας ΦΛΣ/ΑΠΘ

Μετά την αλλαγή  της ημερομηνίας έναρξης της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτος 2020-2021 για κάποια από τα Τμήματα της Σχολής μας, σας ενημερώνουμε ότι:

α) Ημερομηνία κτήσης πτυχίου είναι η ημερομηνία εξέτασης του τελευταίου μαθήματος της εξεταστικής κάθε Τμήματος.

β) Ημερομηνία έναρξης του εαρινού εξαμήνου από  Δευτέρα 22.02.2021 και ημερομηνία λήξης Παρασκευή 11.06.2021.

Εμβόλιμη εξεταστική Διδάσκουσα: Μαίρη Μικέ

ΝΕΦ 204 (Διδάσκουσα Μαίρη Μικέ)

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διδάσκουσας έως την Τρίτη 8 Ιουνίου και ώρα 12 μ.

Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά την Δευτέρα 14 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ. στον σύνδεσμο https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/mmike/70HHSCQM

 

ΝΕΦ 251 (Διδάσκουσα: Μαίρη Μικέ)

Ανακοίνωση για ΝΕΦ 240

ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΕΦ 240 (πτυχιακό) – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η εξέταση θα γίνει την Παρασκευή 2 Ιουλίου (Μαρκομιχελάκη/Μπακογιάννης, μικρά εξάμηνα) και τη Δευτέρα 5 Ιουλίου (Καπλάνης/Βασιλειάδη, μεγάλα εξάμηνα).

Ανακοίνωση εμβόλιμης εξεταστικής εαρινό εξάμηνο 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ε Μ Β Ο Λ Ι Μ Η     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η

 

Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, που σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, περάτωσαν την κανονική φοίτηση (9ο  και μεγαλυτέρων εξαμήνων) έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν  στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για όλα τα μαθήματα που οφείλουν και τα οποία είχαν δηλώσει (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2021-2022

Tο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ.

Εμβόλιμο μάθημα ΓΛΩ 360 (Ε. Παπαδάμου)

Την Πέμπτη, 6/5, ώρα 18.30-21.00, θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμο μάθημα
για το ΓΛΩ 360 "Νεοελληνικές Διάλεκτοι" με διδάσκουσα την κ. Παπαδάμου.