Αμβράζης Νικόλαος


Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Τηλ.: 
2310 997257
Γραφείο: 
301 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 5.30-6.30, Πέμπτη 1.30-2.30, Παρασκευή 11.30-1.30