ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣOΛOΓIA I


Κωδικός: 
ΓΛΩ 301
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει τα ακόλουθα θέματα: τη φυσιολογία και τα γενικά χαρακτηριστικά της ομιλίας, τη φυλογένεση και οντογένεση της ομιλίας, τη συγκριτική μελέτη της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης επικοινωνίας, τις λειτουργίες της ομιλίας, τη δομή, μορφή και ουσία της γλώσσας, τις παραδειγματικές και συνταγματικές σχέσεις και τα ιδεολογήματα που περιβάλλουν τη γλώσσα. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/ητριών με τις βασικές αρχές της επιστήμης της γλωσσολογίας. Ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τoν κάθε διδάσκοντα.

Βοηθητικό Υλικό: 

Ακροατήριο κ. Θεοδωροπούλου - Ύλη μαθήματος

Ακροατήριο κ. Θεοδωροπούλου - Οδηγός μαθήματος

Ακροατήριο κ. Παπαδοπούλου - Syllabus

Σημειώσεις - Γενική γλωσσολογία (Α.-Φ. Χριστίδης)

Σημειώσεις - Γενική Γλωσσολογία I (Γιάννης Βελούδης)

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Αμβράζης Νικόλαος 2310 997257 301 π.κ. Δευτέρα 16.00-18.00 & Τετάρτη 12.00-13.00 & Πέμπτη 13.00-14.00
Καθη... Παπαδοπούλου Δέσποινα 2310 997053 303 π.κ. Δευτέρα 14.00-16.00 & Τετάρτη 09.00-11.00
Επίκ... Θεοδωροπούλου Μαρία 2310 997962 301 π.κ. Τρίτη 09.00 - 11.00 zoom & Πέμπτη 13.30 - 14.30 zoom