Θεοδωροπούλου Μαρία


Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997962
Γραφείο: 
301 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 09.00 - 11.00 zoom & Πέμπτη 13.30 - 14.30 zoom

Η Μαρία Θεοδωροπούλου σπούδασε νέα ελληνική φιλολογία (1982) και γλωσσολογία (1984) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή (Ενδοιασμός: Βίωμα και γλώσσα· 2001). Έχει διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως ειδική επιστήμων στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ. Έχει διατελέσει τακτική ερευνήτρια Γ’ και Β’ βαθμίδας στο Τμήμα Γλωσσολογίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Από το 2006 υπηρετεί στον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ ως λέκτορας και από το 2012 ως επίκουρη καθηγήτρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σχέση γλώσσας και συναισθήματος, ψυχισμού και γλώσσας, στη μεταφορά και τη μετωνυμία, καθώς και στην ανάπτυξη της γλώσσας (δευτερευόντως στις γλωσσικές πολιτικές). Έχει συγγράψει το βιβλίο Στα γλωσσικά μονοπάτια του φόβου: ψυχισμός και γλώσσα (Αθήνα: Νήσος, 2004), έχει επιμεληθεί τον αφιερωματικό τόμο στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη (Θέρμη και φως: Αφιερωματικός Τόμος στη μνήμη του Α-Φ. Χριστίδη. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2008), έχει συνεργαστεί σε επιμέλειες βιβλίων και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά καθώς και σε αντίστοιχους τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Σπουδές

2001: Διδακτορική διατριβή: «Ενδοιασμός: Βίωμα και γλώσσα». Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: επόπτης: Α.-Φ. Χριστίδης, μέλη: Γ. Βελούδης, Θ. Τζαβάρας.

1984: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Γλωσσολογία.

1982: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση ΒΝΕΣ.

 

Υποτροφίες

1985-1990: Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος στον Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

 

Ακαδημαϊκή εξέλιξη

2012– : επίκουρη καθηγήτρια, Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.

2006-2012: Λέκτορας, Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ..

2006-σήμερα: Επιστημονική συνεργάτις του Τμήματος Γλωσσολογίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

2005-2006: Τακτική ερευνήτρια βαθμίδας Β΄ στο Τμήμα Γλωσσολογίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας· επιστημονική υπεύθυνη του Τμήματος.

2002-2005: Τακτική ερευνήτρια βαθμίδας Γ΄ στο Τμήμα Γλωσσολογίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

2003-2006: Διδάσκουσα με βάση το π.δ. 407/1980 στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

1996-2001: Απόσπαση από τη Μ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Γλωσσολογίας. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Βιβλία

Στα γλωσσικά μονοπάτια του φόβου: Ψυχισμός και γλώσσα. Αθήνα: Νήσος/ Επιχειρήματα, 2004.

2. Επιστημονικές επιμέλειες

Έντυπα

1| Θέρμη και φως: Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη, επιμ. Μ. Θεοδωροπούλου. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2008. 

Ηλεκτρονικά

2| Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων. Στο Ηλεκτρονικά Λεξικά. Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2006: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/index.html

3| Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων για τον/τη μαθητή/τρια. Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2013: http://www.greek-language.gr/Resources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/search.html?lq=

3. Άρθρα

 1. Θεοδωροπούλου, Μ. 1999. Γλώσσα και συναίσθημα: Τα αντικείμενα του φόβου. Στο Γλώσσα και νόηση, επιμ. Δ. Κατή, Κ. Νικηφορίδου & Μ. Κονδύλη, 207-223. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 2. Θεοδωροπούλου, Μ. 2001. Η προσβολή στο όλο: Προσέγγιση στην έννοια του ψυχικού πάθους. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 21: 214-222.
 3. Θεοδωροπούλου, Μ. 2001. Ψυχισμός και γλώσσα. Στον Εγκυκλοπαιδικό Οδηγό για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου, 35-39. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 4. Θεοδωροπούλου, Μ. 2001. Η γέννηση της γλώσσας. Στον Εγκυκλοπαιδικό Οδηγό για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου, 22-26. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 5. Θεοδωροπούλου, Μ. & Γ. Παπαναστασίου. 2001. Το γλωσσικό λάθος. Στον Εγκυκλοπαιδικό Οδηγό για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου, 199-202. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 6. Θεοδωροπούλου, Μ. 2003. Τρομάζω να ξυπνήσω και αγωνιώ να τον δω: Η συμπληρωματικότητα στα ενδοιαστικά να-συμπληρώματα. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 23: 690-700.
 7. Θεοδωροπούλου, Μ. 2004. Βίωμα, συναίσθημα και μεταφορά. Εκ των υστέρων 11:141-160.
 8. Κωνσταντινίδου-Σέμογλου, Ο. & Μ. Θεοδωροπούλου. 2005. Λεκτικό, οπτικό ερέθισμα και άγνωστη λέξη. Στο Εικόνα και παιδί (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 27-29 Οκτωβρίου 2002), επιμ. Ο. Κωνσταντινίδου-Σέμογλου, 37-50. Θεσσαλονίκη: cannot not design publications.
 9. Θεοδωροπούλου, Μ. 2005. Γλώσσα και συναίσθημα: Θετικοί και αρνητικοί όροι. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 25: 230-240.
 10. Θεοδωροπούλου, Μ. 2005. Εισαγωγή. Στο Εθνικές γλώσσες και πολυγλωσσία, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al., 17-23. Αθήνα & Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 11. Θεοδωροπούλου, Μ. 2006. Γλωσσολογία και ψυχανάλυση: Το αίτημα ενός διεπιστημονικού διαλόγου. Νέα Εστία 160 (1795, Δεκέμβριος): 1051-1066.
 12. Θεοδωροπούλου, Μ. 2007. Εισαγωγή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Η διεπιστημονικότητα στη σκέψη του Α.-Φ. Χριστίδη». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα (Μνήμη Α.-Φ. Χριστίδη) 27: 415-420.
 13. Theodoropoulou, M 2008. Metaphors of joy and happiness in Greek: The case of positive emotions. In Reconstructing Pain and Joy: Linguistic, Literary, and Cultural Perspectives, eds. Ch. Lascaratou, A. Despotopoulou, E. Ifantidou, 59-74. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 14. Θεοδωροπούλου, Μ. 2008. Εισαγωγή. Στο Θέρμη και φως: Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη, επιμ. Μ. Θεοδωροπούλου, 13-35. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 15. Θεοδωροπούλου, Μ. 2008. Έφυγε…: Η μεταφορά ενός αμετάκλητου (;) αποχωρισμού. Στο Θέρμη και φως, Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη, επιμ. Μ. Θεοδωροπούλου, 169-182. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 16. Dendrinos, B. in collaboration with M. Theodoropoulou. 2008. Language issues and language policies in Greece. Στο National and European Language Policies, επιμ. G. Stickel, 53-69. Frankfurt am Main κ.ά.: Peter Lang.
 17. Θεοδωροπούλου, Μ. 2008. Γλώσσα, συναίσθημα και διυποκειμενικότητα. Στο Συζητήσεις για τον λόγο, επιμ. Κ. Πόταγας & Ι. Ευδοκιμίδης, 165-184. Αθήνα: Συνάψεις.
 18. Θεοδωροπούλου, Μ. 2009. Aναλογικότητα (και αναφορά) στην εμφάνιση των πρώτων λέξεων: Μελέτη περίπτωσης. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (Μνήμη Μ. Τριανταφυλλίδη): 249-260.
 19. Theodoropoulou, M. 2009. La metafora all’ incroncio tra linguistica e psicoanalisi. Psicoanalisi 13 (2): 37-53.
 20. Theodoropoulou, M. 2011. The symbolism of national language: The case of Greek. Στο Language, Languages and New Technologies, επιμ. G. Stickel & B. Dendrinos, 221-222. Frankfurt am Main κ.ά.: Peter Lang.
 21. Theodoropoulou, Μ. 2012. Metaphor-metonymies of joy and happiness in Greek: towards an interdisciplinary perspective. Review of Cognitive Linguistics 10 (1): 156-183.
 22. Θεοδωροπούλου, Μ. 2012. Μεταφορά: ένας ευλύγιστος μηχανισμός; Στο Λόγος και νόηση: Συζητήσεις για τον λόγο στο Αιγινήτειο, επιμ. Ι. Ευδοκιμίδης & Κ. Πόταγας, 172-183. Αθήνα: Συνάψεις.
 23.  Theodoropoulou, Μ. 2012. The emotion seeks to be expressed: Thoughts from a linguist’s point of view. Στο Unveiling Emotions: Sources and Methods for the Study of Emotions in the Greek World, επιμ. A. Chaniotis, 433-468. Στουτγάρδη: Steiner.

4. Επιστημονικές επιμέλειες σε συνεργασία

1 | Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συνεργασία με τη Μ. Θεοδωροπούλου. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας/ Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη του γλωσσικού μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2001.

2 | Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συνεργασία με τις Μ. Αραποπούλου, Μ. Θεοδωροπούλου, Μ. Χρίτη. Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2003.

3 | Οι κλασικές γλώσσες: Η διαχείριση ενός πολιτισμικού κεφαλαίου, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συνεργασία με τις Μ. Θεοδωροπούλου, Μ. Αραποπούλου, Μ. Χρίτη. Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2004.

4 | Εθνικές γλώσσες και πολυγλωσσία: Ελληνικές πρωτοβουλίες, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συνεργασία με τις Μ. Θεοδωροπούλου, Μ. Αραποπούλου, Μ. Χρίτη. Αθήνα & Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2005.
 

5. Βιβλιοκρισίες

1|  «Α.-Φ. Χριστίδης: Όψεις της γλώσσας, Αθήνα: Νήσος, 2003». Εκ των υστέρων 9:146-151.

2|  «Α.-Φ. Χριστίδης: Όψεις της γλώσσας, Αθήνα: Νήσος, 2003». Βήμα 27 Ιουλίου 2003.

3|  «Α.-Φ. Χριστίδης: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 2005», 2007

www.greek-language.gr/greekLang/studies/history_books/12_christidis/index.html

4|  «R. Burling: O πίθηκος που μιλάει. Αθήνα: Νεφέλη, 2009». Γλωσσολογία 18 (2010): 69-75.

5| Σύνταξη και παρουσίαση βιβλιογραφίας με θέμα «Γλώσσα και εκπαίδευση» στη σειρά «Βιβλιογραφικές προτάσεις», συνεργασία ΕΚΕΒΙ & ΚΕΓ (με τον Α. Χαραλαμπόπουλο).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1|  Συνάντηση εργασίας με θέμα «Γλώσσα και νόηση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. και Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α (Αθήνα, 30-31 Μαΐου 1997): «Γλώσσα και συναίσθημα: Τα αντικείμενα του φόβου».

2|  21η ετήσια συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 12-14 Μαΐου 2000): «Η προσβολή στο όλο: Προσέγγιση στην έννοια του ψυχικού πάθους».

3|  5o Διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Γλωσσολογίας (Σορβόννη 13-15 Σεπτεμβρίου 2001): «Οι μεταφορομετωνυμίες του φόβου».

4|  23η ετήσια συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 17-19 Μαΐου 2002): «Τρομάζω να ξυπνήσω και αγωνιώ να τον δω: Η συμπληρωματικότητα στα ενδοιαστικά να-συμπληρώματα».

5|  Διεθνές συνέδριο με θέμα «Εικόνα και παιδί», Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 27-29 Σεπτεμβρίου 2002: «Λεκτικό, οπτικό ερέθισμα και άγνωστη λέξη» (σε συνεργασία με την Ο. Κωνσταντινίδου-Σέμογλου).

6|  25η ετήσια συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2004): «Γλώσσα και συναίσθημα: Θετικοί και αρνητικοί όροι».

7|  6o Διεθνές συνέδριο «Reconstructing Pain and Joy: Linguistic, Literary, and Cultural Perspectives», Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Ε.Κ.Π.Α., HASE (Αθήνα 20-23 Οκτωβρίου 2005): «Metaphors of joy-happiness and the non-segmented “whole”».

8|  30ή ετήσια συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαΐου 2009): «Αναλογικότητα και αναφορά στην εμφάνιση των πρώτων λέξεων: Μελέτη περίπτωσης».

9|  11η Διεθνής Ψυχαναλυτική Συνάντηση «Psychoanalysis and Language», Istanbul Psychoanalytic Association (Κωνσταντινούπολη, 13-14 Νοεμβρίου 2009): «Metaphor at the crossroads of linguistics and psychoanalysis».

10|  Διεθνής συνάντηση εργασίας «Emotions in and around Language», Institute of the Esthonian Language (Talinn, 23-24 Σεπτεμβρίου 2010): «Metaphor-metonymies of joy and happiness in Greek: the fulfillment of a strongly invested desire».

11|  Διεθνές συνέδριο «Language, Languages and New Technologies: ICT in the service of Languages», European Federation of Institutions for National Language & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2010): Παρέμβαση στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «The Symbolism of National Language».

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1|  Μάιος 1998. Ομιλία με θέμα «Saussure και Lacan: Από τη γλωσσολογία στην ψυχανάλυση» στο σεμινάριο που διοργανώνει ο καθηγητής Γ. Αμπατζόγλου (Γ΄ Πανεπιστημιακή Κλινική ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.):

2|  Νοέμβριος 2001. Ομιλία με θέμα «Σώμα, συναίσθημα και γλώσσα: Οι μεταφορομετωνυμίες του φόβου» στο σεμινάριο «Νους, ψυχή, σώμα» που διοργανώνουν οι καθηγητές Τζαβάρας και Παπαδόπουλος (Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.).

3|  10 Φεβρουαρίου 2005. Ομιλία με θέμα «Γλώσσα: το διυποκειμενικό στο κοινωνικό» στην εκδήλωση «Η γλώσσα: το πιο περίπλοκο και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους», που οργανώθηκε από τη Δελφική Εταιρία.

4| .4 Απριλίου 2006. Ομιλία με θέμα «Ψυχισμός και γλώσσα» στο ψυχαναλυτικό σεμινάριο που διοργανώνει η ψυχαναλύτρια Μ. Μπούρα.

5|  5 Απριλίου 2006. Ομιλία με θέμα «Γλώσσα και σωματικότητα» στο πλαίσιο των σεμιναρίων του μεταπτυχιακού μαθήματος «Μη λεκτική επικοινωνία και σωματικότητα» (Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Ε.Κ.Π.Α.· διδάσκουσα: Α. Χατζούλη). 

6|  16 Φεβρουάριο 2008. Ομιλία με θέμα «Γλώσσα και συναίσθημα: Από τη γλωσσολογία στην ψυχανάλυση» στο πλαίσιο των «Συζητήσεων για τον Λόγο στο Αιγινήτειο» που διοργανώνει η Νευρολογική Κλινική (Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α)

7|  13 Μαρτίου 2008. Ομιλία με θέμα «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: Σταθερά και εξελισσόμενα στοιχεία» στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», Εταιρία Σπουδών και Νεοελληνικού Πολιτισμού, Σχολή Μωραΐτη.

8|  2 Φεβρουαρίου 2009. Ομιλία με θέμα «Γλώσσα και συναίσθημα: γλωσσολογική-ψυχαναλυτική προσέγγιση» στο πλαίσιο των σεμιναρίων του μεταπτυχιακού μαθήματος «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα» (Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών· διδάσκων: Α. Αρχάκης).

9|  16 Οκτωβρίου 2010. Ομιλία με θέμα «Ο φόβος: Από το συναίσθημα στη γλώσσα» στο πλαίσιο της διημερίδας που οργάνωσε η Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος για την «Κρίση: ανθρώπινα συστήματα σε δύσκολους καιρούς».

10|  4 Νοεμβρίου 2010. Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Ο συμβολισμός της εθνικής γλώσσας» στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της EFNIL.

11|  20 Μαΐου 2011. Ομιλία με θέμα “Metaphor-metonymies of joy and happiness in Greek: towards an interdisciplinary perspective”, Τομέας Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο του Leuven.

12|  29-30 Ιουνίου 2011. Προσκεκλημένη και αντιδρώσα (respondent) ομιλήτρια στο εργαστήριο “Emotion and Language”, All Souls College, Οξφόρδη, στο πλαίσιο του προγράμματος «The social and cultural construction of emotions: The Greek paradigm» (επιστ. υπεύθυνος: καθηγ. Άγγελος Χανιώτης).

13|  4 Φεβρουαρίου 2012. Ομιλία με θέμα «Γλώσσα και συναίσθημα: Για τη διαπλοκή υποκειμενικού και πολιτισμικού», στο πλαίσιο των σεμιναρίων που διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας· υπεύθυνος: καθηγ. Κ. Ναυρίδης.

14|  5 Μαΐου 2012. Ομιλία με θέμα «Γλώσσα, συναίσθημα, σώμα και ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο», στο πλαίσιο των σεμιναρίων που διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας· υπεύθυνος: καθηγ. Κ. Ναυρίδης.

15|  17-18 Μαΐου 2013. Προσκεκλημένη αντιδρώσα (respondent) ομιλήτρια στο συνέδριο The study of emotions in Greek culture, Οξφόρδη, ΗΒ.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1|  1992: συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. «Ολοκλήρωση της μελέτης των χρηστηρίων ελασμάτων του μαντείου της Δωδώνης» (επιστ. υπεύθυνος: καθ. Α.-Φ. Χριστίδης).

2|  Οκτώβριος 1997-Απρίλιος 1998: συντονίστρια και μέλος της διεπιστημονικής ομάδας του Παραδοτέου «Ψυχολογικές διαστάσεις της πολυγλωσσίας στη μειονότητα της Θράκης» (επιστ. υπεύθυνος: επικ. καθ. Γ. Αμπατζόγλου), Δράση 5 (επιστ. υπεύθυνος: καθ. Α.-Φ. Χριστίδης), Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΥΠΕΠΘ· επιστ. υπεύθυνη: καθ. Α. Φραγκουδάκη).

3|  Νοέμβριος 1998-Δεκέμβριος 2000: συντονίστρια και μέλος της ερευνητικής-συντακτικής ομάδας της Δράσης 1 «Παραγωγή θεωρητικού υλικού για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (επιστ. υπεύθυνος: καθ. Α.-Φ. Χριστίδης), Πρόγραμμα «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κόμβου για την υποστήριξη των διδασκόντων το μάθημα της γλωσσικής αγωγής και συμπεριφοράς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση στο Λύκειο» (ΥΠΕΠΘ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· επιστ. υπεύθυνος: καθ. Ι. Ν. Καζάζης).

4|  2002-2004: συνεργασία με τον Α.-Φ. Χριστίδη στη συγγραφή της Ιστορίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Πρόγραμμα «Αρχαιογνωσία-Αρχαιογλωσσία» (επιστ. υπεύθυνος: ομοτ. καθηγ. Δ. Ν. Μαρωνίτης), Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας..

5|  2004: συμμετοχή στην ομάδα καταγραφής και επεξεργασίας του υλικού, Πρόγραμμα «Κωδικοποίηση του αρχείου Δαβίδ Αντωνίου» (Πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής για τη γλώσσα), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

6|  2003-2007: επιστημονική υπεύθυνη και επιστημονικός σχεδιασμός του Πακέτου 5 «Η ελληνική γλώσσα», Πρόγραμμα «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» (ΥΠΕΠΘ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· Κοινωνία της Πληροφορίας· επιστ. υπεύθυνος: επικ. καθηγ. Δ. Κουτσογιάννης).

Παραδοτέα: Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας σε πολυμεσική μορφή

Η ελληνική γλώσσα στην Ευρώπη

Οι ελληνικές διάλεκτοι, Ιστορίες της ελληνικής

Γραμματικές της ελληνικής γλώσσας

Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων.  

7|  Ιανουάριος 2010-Μάρτιος 2011: Αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνη στο Πρόγραμμα  «CLARIN-EL προπαρασκευαστική φάση» για τη Βόρεια Ελλάδα (επιστ. υπεύθυνος: καθ. Ι.Ν. Καζάζης).

8|  Οκτώβριος 2010 –: Αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνη στο Πρόγραμμα «Πράξη 61: Διαμόρφωση μεθοδολογίας ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα γλωσσικά μαθήματα, ψηφιακή διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα γλωσσικά μαθήματα, αναζήτηση και προσαρμογή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας», ΚΕΓ (επιστ. υπεύθ. καθ. Ι. Καζάζης).

9|  Οκτώβριος 2010-2013 Επιστημονική υπεύθυνη των παραδοτέων Π4.3.5 (ψηφιοποίηση της Ιστορίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας του Α.-Φ. Χριστίδη (2005) και παραγωγή πολυμεσικού υλικού) και Π4.3.6 (Δημιουργία Μικρού Λεξικού Όρων για τον/τη μαθητή/τρια), Πρόγραμμα «Πράξη 61: Διαμόρφωση μεθοδολογίας ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα γλωσσικά μαθήματα, ψηφιακή διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα γλωσσικά μαθήματα, αναζήτηση και προσαρμογή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας», ΚΕΓ (επιστ. υπεύθ. καθ. Ι. Καζάζης).

10|  2010-2013: Εξωτερική συνεργάτις, σε ρόλο συμβούλου για γλωσσικά ζητήματα στο Πρόγραμμα «The social and cultural construction of emotions: The Greek paradigm» (επιστ. υπεύθυνος: καθηγ. Άγγελος Χανιώτης, All Souls College, Οξφόρδη & Institute for Advanced Study, Princeton).

11| Οκτώβριος 2012-Ιούνιος 2013: Συμμετοχή στο υποέργο 01 «Διαμόρφωση Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα» (επιστ. υπεύθυνη: επικ. καθ. Α. Τζάννε), Πρόγραμμα «Νέες πολιτικές ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο: η εκμάθηση της αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία», ΕΚΠΑ (επιστ. υπεύθυνη: Β. Δενδρινού).

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1|  Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Εικόνα και παιδί» που διοργάνωσε το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (επιστ. υπεύθυνη: επικ. καθ. Ουρανία Κωνσταντινίδου-Σέμογλου), Θεσσαλονίκη 27-29 Σεπτεμβρίου 2002).

2|  Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 29ης Ετήσιας Συνάντησης και της Επιτροπής Δημοσίευσης των Πρακτικών του Τομέα Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, 10-11 Μαΐου 2008.

3|  Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου της European Federation of National Institutions for Language με θέμα “Language, Languages and New Technologies: ICT in the service of Languages”, Θεσσαλονίκη 2-4 Νοεμβρίου 2010, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

4|  Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 34ης Ετήσιας Συνάντησης και της Επιτροπής Δημοσίευσης των Πρακτικών του Τομέα Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, 16-18 Μαΐου 2013.

5| Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 35ης Ετήσιας Συνάντησης και της Επιτροπής Δημοσίευσης των Πρακτικών του Τομέα Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2014.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

 • Γλώσσα και συναίσθημα
 • Ψυχισμός και γλώσσα
 • Μεταφορά
 • Μετωνυμία
 • Απόκτηση της γλώσσας
 • Γλωσσικές πολιτικές