ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 388
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το μάθημα εισάγει σε βασικές περιοχές της ψυχογλωσσολογικής έρευνας και στον προβλη­ματισμό που αναπτύσσεται σε αυτές. Μετά από μια περιήγηση στην ιστορία του κλάδου και τα ζητήματα τα οποία τίθενται σε αυτόν σε σχέση με τις γλωσσολογικές θεωρίες καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, συζητούνται ειδικότερα: η σχέση εγκεφάλου και γλώσσας και οι αφασίες· η θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη της νόησης και της σχέσης της με τη γλώσσα σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές διαταραχές· γλώσσα και σκέψη· η παραγωγή ομιλίας.

Αξιολόγηση: γραπτή πρόοδος στο μέσο του εξαμήνου 20%· γραπτή τελική εξέταση 80%.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Θεοδωροπούλου Μαρία 2310 997962 301 π.κ. Τρίτη 09.00 - 11.00 zoom & Πέμπτη 13.30 - 14.30 zoom