Βάσσης Ιωάννης


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997025
Γραφείο: 
202 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης

Ο Ιωάννης Βάσσης σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο 1980) καιέκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο τουΑμβούργου, του οποίου είναι διδάκτωρ (Dr. Phil. 1987). Έχει διδάξει Βυζαντινή καιΝεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (1989–1994) και ΒυζαντινήΦιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1994–2010). Από το 2011 είναι Καθηγητής τηςΜεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η λόγιαβυζαντινή ποίηση, τα κείμενα του βυζαντινού σχολείου, η πρόσληψη τηςαρχαιότητας κατά τη βυζαντινή περίοδο και η παλαιογραφία. Είναι μέλοςτης επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Byzantinische Zeitschrift και της συντακτικήςεπιτροπής του περιοδικού Παρεκβολαί / Parekbolai.

Έχει γράψει τα βιβλία: (1) Die handschriftliche Überlieferung der sogenanntenPsellos-Para­phra­se der Ilias, Hamburg 1991(2) Leon Magistros Choirosphaktes, Chiliostichos Theologia, Berlin–New York 2002, (3) Initia CarminumByzantinorum,Berlin–New York 2005.

Επιμελήθηκε εκδόσεις συλλογικών τόμων:(1) Lesarten. Fest­­schrift fürAthanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen undFreunden (με τους G. S. Henrich και D. R. Reinsch), Berlin–New York 1998(2) ΠανεπιστήμιοΚρήτης. Γ΄ Συ­νά­ντη­ση Βυ­ζα­ντι­νο­λό­γων Ελ­λά­δος και Κύ­πρου (με τις Μ.Λουκάκη και Ε. Παπαδοπούλου), Ρέ­θυ­μνο 2002 (3) Παιδεία και Πολιτισμός στην Κρήτη.Βυζάντιο–Βενετοκρατία. Μελέτες αφιε­ρω­μένες στον Θεοχάρη Δετοράκη (με τους Στ.Κακλαμάνη και Μ. Λουκάκη), Ηράκλειο 2008.

Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ξένα και ελληνικάφιλολογικά περιοδικά.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο 1980)

Universität Hamburg (Dr. Phil. 1987)


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Diehandschriftliche Überlieferung der sogenannten Psellos-Para­phra­se der Ilias (επόπτης: Α.Καμπύλης)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

1989–1994 Πανεπ. ΒοηθόςΒυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Παν. Αμβούργου)

1994–1998 Λέκτορας ΒυζαντινήςΦιλολογίας (Παν. Κρήτης)

1998–2002 Επίκουρος καθηγητήςΒυζαντινής Φιλολογίας (Παν. Κρήτης)

2002–2010 Αναπληρωτής καθηγητήςΒυζαντινής Φιλολογίας (Παν. Κρήτης)

2011–   Καθηγητής Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΠΘ)


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2004-2005,2005–2006 και 2008-2009: Διευθυντής του Τομέα Βυζαντινήςκαι Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2011-2012: Διευθυντής του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων ΕλληνικώνΣπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ

2013-2014: Αντιπρόεδρος ΔΣτου Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1976-1980 Υποτροφίαπροπτυχιακών σπουδών ΙΚΥ

1981-1984Υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ.Ωνάσης”

1991 Βραβείο του Ιδρύματος “Dr. Helmut und Hannelore Greve Stiftung für Wissenschaften” από την επιστημονική εταιρεία Joachim Jungius Gesellschaft der Wissenschaften του Αμβούργου

1995 Υποτροφία του Graduier­ten­­kolleg “Antike und byzantinische Text­überlieferung” του Πανεπιστημίου του Αμβούργου

2005 Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τη Βυζαντινή Φιλολογία


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μονογραφίες 

(1) Die handschriftliche Überlieferung der sogenannten Psellos-Para­phra­se der Ilias [Meletemata. Beiträge zur Byzantinistik und Neugriechischen Philologie 2], Hamburg 1991

(2) Leon Magistros Choirosphaktes, Chiliostichos Theologia. Editio princeps. Ein­­­­leitung, kritischer Text, Übersetzung, Kommentar, Indices [Supplementa By­zan­ti­na. Texte und Untersuchungen 6], Berlin–New York: Walter de Gruyter 2002

(3) Initia Carminum Byzantinorum [Supplementa By­zan­ti­na. Texte und Untersuchungen 8], Berlin–New York: Walter de Gruyter 2005

(4) Ι. Βάσσης – Ι. Πολέμης, Ένας Έλληνας εξόριστος στην Μάλτα του Δωδέκατου αιώνα. Το ποίημα του Ελληνικού Κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Μαδρίτης 4577. Νέα κριτική έκδοση, με μετάφραση και σημειώσεις, Αθήνα 2016

Επιμέλεια – έκδοση συλλογικών τόμων 

(1) Lesarten. Fest­­schrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden (με G. S. Henrich και D. R. Reinsch), Berlin–New York: Walter de Gruyter 1998

 (2) Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γ΄ Συ­νά­ντη­ση Βυ­ζα­ντι­νο­λό­γων Ελ­λά­δος και Κύ­πρου αφιερωμένη στη μνήμη του Νίκου Οικονομίδη, 22-24 Σεπτεμβρίου 2000. Περιλήψεις (με Μ. Λουκάκη και Ε. Παπαδοπούλου), Ρέ­θυ­μνο 2002

 (3) Παιδεία και Πολιτισμός στην Κρήτη. Βυζάντιο–Βενετοκρατία. Μελέτες αφιε­ρω­μένες στον Θεοχάρη Δετοράκη (με Στ. Κακλαμάνη και Μ. Λουκάκη), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 2008

Άρθρα

(1) «Προλεγόμενα σε μια νέα κριτική έκδοση των “Ωδών” του Ανδρέα Κάλ­βου», Ελληνικά 35 (1984) 338-354

(2) «Για μια ιστορικο-κριτική έκδοση των “Ωδών” του Ανδρέα Κάλβου», Μαν­τα­­τοφόρος 24–25 (Νοε. 1987), 82-88

(3) «Iliadis paraphrasis metrica. Eine unbekannte byzantinische Paraphrase der Ilias (Γ 71–186)», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 41 (1991) 207-236.

(4) «Graeca sunt, non leguntur. Zu den schedographischen Spielereien des Theo­doros Pro­­dromos», Byzantinische Zeitschrift 86/87 (1993/1994) 1-19

(5) «Ανδρέας Κάλβος, „Η Λύρα“. Προδημοσίευση από την ιστορικοκριτική έκ­δο­­ση των Ωδών», Μαντατοφόρος 37–38 (1993–1994) 5-24

(6) «Georgios Pisides im vierten Buch der Kyraniden», Byzantinische Zeit­schrift 88 (1995) 456-457

(7) «Ein alter Zeuge von zwei Briefen des Nikephoros Kallistos Xanthopu­­los», Jahr­buch der Österreichischen Byzantinistik 46 (1996) 265-274

(8) «Georgidea. Siebzig Sentenzen und ihre Quellen», στον τόμο: Lesarten. Fest­­schrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden, herausgegeben von I. Vassis – G. S. Henrich – D. R. Reinsch, Berlin–New York: Walter de Gruyter 1998, 67-80

(9) «Ein unediertes Gedicht anläßlich des Todes von Theodora, erster Ge­mah­lin des Despotes Konstantinos (XI.) Palaiologos», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 49 (1999) 181-189

(10) «Των νέων φιλολόγων παλαίσματα. Η συλλογή σχεδών του κώδικα Vati­ca­­nus Palatinus gr. 92», Ελληνικά 52 (2002) 37–68

(11) «Zu einigen unedierten Gedichten des Nikephoros Kallistos Xanthopulos», στο: M. Hinterberger – E. Schiffer (επιμ.), Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur gewidmet Wolfram Hörandner zum 65. Geburtstag [Byzantinisches Archiv 20], Berlin–New York: Walter de Gruyter 2007, σσ. 330-345

(12) «Ανδρέας Δώνος. Ένας λόγιος κωδικογράφος στην Κρήτη του 16ου αιώνα», στο: Ι. Βάσσης–Στ. Κακλαμάνης–Μ. Λουκάκη (επιμ.), Παιδεία και Πολιτισμός στην Κρήτη. Βυζάντιο–Βενετοκρατία. Μελέτες αφιερωμένες στον Θεοχάρη Δετοράκη, Ηράκλειο 2008, σσ. 99-114

(13) «Das Vokabular des Festes in der mittelbyzantinischen Hofdichtung», στο: S. Kotzabassi – G. Mavromatis (επιμ.), Realia Byzantina [Byzantinisches Archiv 22], Berlin–New York: Walter de Gruyter 2009, σσ. 293-301

(14) «Initia Carminum Byzantinorum: Supplementum I», Παρεκβολαί/Parekbolai. An Electronic Journal for Byzantine Literature 1 (2011) 187–285

(15) Constantine of Rhodes, On Constantinople and the Church of the Holy Apostles. With a new edition of the Greek text by Ioannis Vassis. Edited by Liz James, Farnham–Burlington: Ashgate 2012

(16) «Οι ανέκδοτοι στίχοι προς άθεον άνδρα του Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου», Βυζαντινά 32 (2012) 37-100

(17) «Das Pantokratorkloster von Konstantinopel in der byzantinischen Dichtung», στο: S. Kotzabassi (επιμ.), The Pantokrator Monastery in Constantinople [Byzantinisches Archiv 27], Boston–Berlin: Walter de Gruyter 2013, 203-249

(18) «Die Epigramme des sogenannten Anonymus Patrikios im cod. Vat. Pal. gr. 367», στο: Th. Antonopoulou – S. Kotzabassi – M. Loukaki (επιμ.), Myriobiblos. Essays on Byzantine Literature and Culture (Byzantinisches Archiv 29), Boston–Berlin: Walter de Gruyter 2015, 329–356

(19) «George of Pisidia: the Spring of Byzantine Poetry?», στο: W. Hörandner – A. Rhoby – N. Zagklas (επιμ.), A Companion to Byzantine Poetry [Brill’s Companions to the Byzantine World 4], Leiden–Boston: Brill 2019, 149–165

Λήμματα σε ειδικά λεξικά

(1) Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (DNP), επιμ. H. Cancik– H. Schneider, τόμ. 1–16, Stuttgart/Weimar: Metzler 1996-2004: D. [43] Triklinios (τόμ. 3, 1997, 442), Eustathios [4] (τόμ. 4, 1998, 313), Georgios Pisides (τόμ. 4, 1998, 944), Konstantinos (1) VII. Porphyrogennetos (τόμ. 6, 1999, στ. 718-719), Metrik VII. Byzantinisch (τόμ. 8, 2000, στ. 129), Photios [2] (τόμ. 9, 2000, στ. 957-959), Planudes, Maximos (τόμ. 9, 2000, στ. 1080-81)

(2) ) Lexikon für Theologie und Kir­che, Dritte, völlig neu bearbeitete Auflage, επιμ. W. Kasper et al., τόμ. 7 (Freiburg–Basel–Wien: Verlag Herder 1998), 901-902 («Nonnos v. Panopolis»)

Βιβλιοκρισίες

(1) «A. Karpozilos, The Letters of Ioannes Mauropous Metropolitan of Euchaita, Thessalonike 1990»: Ελληνικά 41 (1990) 432–435.

(2) «L. G. Westerink, Michaelis Pselli Poemata, Stutt­gart–Leipzig 1992»: Ελληνικά 44 (1994) 191–196.

(3) «Δ. Α. Χρη­στί­δης, Πα­ρα­θε­μά­των πα­ρα­νο­ή­σεις καὶ κα­τα­νο­ή­­σεις, Θεσ­σα­λο­νί­κη 1996»: Ελληνικά 47 (1997) 377–380.

(4) «C. Mango–St. Efthymiadis, The Correspondence of Ignatios the Deacon, Washington, D. C. 1997»: Ελληνικά 49 (1999) 194–199.

(5) «G. Papagiannis, Theodoros Prodromos. Jambische und hexa­me­tri­sche Tetrasticha auf die Haupterzählungen des Alten und des Neuen Testaments, Wiesbaden 1997»: Ελληνικά 50 (2000) 158–164.

(6) «Byzantino-Sicula III. Miscellanea di scritti in memoria di Bruno Lavagnini, Palermo 2000»: Ελληνικά 53 (2003) 218–223.

(7) «W. Hörandner–A. Rhoby (επιμ.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme. Akten des internationalen Workshop (Wien, 1.–2. Dezember 2006), Wien 2008»: Βυζαντινά Σύμμεικτα 19 (2009) 315–322

(8) «Α. Μαρκόπουλος (επιμ.), Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου, Αθήνα 2008»: Ελληνικά 60 (2010) 437–441

(9) «A. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst nebst Addenda zu Band I „Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken“, Wien 2010»: Βυζαντινά Σύμμεικτα 22 (2012) 349–355

(10) «I. Telelis, Georgios Pachymeres, Philosophia. Book 5: Commentary in Aristotle’s Meteorologica, Athens 2012»: Βυζαντινά 33 (2013-2014) 449-452

(11) «B. Kindt – A. Yannacopoulou, Thesaurus Ducae Historiae Turcobyzantinae, Turnhout 2012»: Βυζαντινά 33 (2013-2014) 453-454

Μεταφράσεις

(1) H. Hunger, Βυ­ζα­ντι­­­­νή Λο­γο­τεχνία. Η λό­γι­α κο­σμι­κή γραμ­μα­τεί­α των Βυ­ζα­ντι­νών, τό­μ. Β΄, Α­θή­να: MIET 1992, σσ. 479–611

(2) Α. Καμπύλης, «Διάγραμμα της βυζαντινής λογοτεχνίας», στο: H.-G. Nesselrath, Εισαγωγή στην αρχαιογνωσία. Τόμος Α΄: Αρχαία Ελλάδα (επιμ.: Δ. Ι. Ιακώβ – Α. Ρεγκάκος), Αθήνα 2001, σσ. 321–348

(3) J. O. Rosenqvist, Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ώς την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα: εκδ. Κανάκη, 2008

(4) W. Hörandner, Η ποίηση στη βυζαντινή κοινωνία. Μορφή και λειτουργία, μετ. Ι. Βάσσης–Μ. Λουκάκη, Αθήνα: εκδ. Κανάκη 2017


ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Byzantinische Zeitschrift

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Παρεκβολαί / Parekbolai


ΤΟΜΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Λόγια βυζαντινή ποίηση

Κείμενα του βυζαντινού σχολείου

Πρόσληψη της αρχαιότητας κατά τη βυζαντινή περίοδο

Παλαιογραφία