ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Κωδικός: 
ΒΥΦ 622
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Βάσσης Ιωάννης 2310 997025 202 ν.κ. Τετάρτη 16.30 - 18.30 & Πέμπτη 14.00 - 16.00