ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι


Κωδικός: 
ΒΥΦ 625
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Ζητήματα της βυζαντινής Αγιολογίας

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Βάσσης Ιωάννης 2310 997025 202 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης