Νέα


ΛΦΙ 163 (ακροατήριο Θάλειας Παπαδοπούλου)

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το μάθημα της 10ης Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εργασιών είναι η 23η Ιανουαρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Οι εργασίες θα αποστέλλονται μόνον ηλεκτρονικά και σε μορφή pdf στη διεύθυνση pthaleia@lit.auth.gr. Δεν θα υπάρξει γραπτή εξέταση.

ΓΛΩ 375 (M. Καραλή)

Ύστερα από προσωπική επικοινωνία με πολλούς/-ές φοιτητές/-τριες που δυσκολεύονται από το χιόνι να έρθουν σήμερα, 9-1- 2019 στη σχολή, το σημερινό μάθημα του ΓΛΩ 375 ακυρώνεται.

Μ. Καραλή

ΔΙΔ ΓΛΩ 070 (Δ. Κουτσογιάννης)

Το σημερινό μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Παρασκευή 11/1: 9.00 – 11.00 και 11.00-13.30 (13 Π.Κ.) (δύο μαθήματα)

Δευτέρα 14/1: 18.30-21.00 (108 ν.κ.)

Χρ. Τσίτσιου - Ώρες συνεργασίας

Οι ώρες συνεργασίας δεν θα ισχύσουν σήμερα, 9/1/2019.

ΝΕΦ 204 (Μ. Ιατρού)

Το μάθημα ΝΕΦ 204 (Διδ. Μ. Ιατρού) της Τετάρτης 9/1/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 11/1/2019, ώρα 16.00-18.30, αιθ. 13 πκ.

ΑΕΦ 101 (Τε 9/1-Ε. Σιστάκου)

Το σημερινό και τελευταίο μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΓΛΩ 388 (Μ. Θεοδωροπουλου)

Το μάθημα ΓΛΩ 388 της Τετάρτης 9/1 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω καιρικών συνθηκών. Για το μάθημα της Πέμπτης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

ΑΕΦ 159 (Ι.Ζ. Τζιφόπουλος)

8.1 Τρίτη 13.30-16.00 στη 201Α μάθημα Τζιφόπουλος Αριστοφάνη Βάτραχοι

ΓΛΩ 396 (A. Ρεβυθιάδου)

Το μάθημα ΓΛΩ396 θα γίνει την Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019, 11.00-13.30 στην αίθουσα 13 π.κ.

Η Διδάσκουσα

ΑΕΦ 101 (Μ. Πλαστήρα) - Μαθήματα αναπλήρωσης

Δευτέρα 17/12/2018, ώρα 13.30-16.00, αμφ. Α νκ

Δευτέρα 14/1/2019, ώρα 13.30-16.00, αμφ. Α νκ