Νέα


ΝΕΦ 206|Α-ΚΑ και ΝΕΦ 263 (Μ. Ιατρού) - Έναρξη μαθημάτων

19/2 και 21/2 αντίστοιχα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΓΛΩ 341 και ΓΛΩ 302 (Γ. Γιαννάκης) - Έναρξη μαθημάτων

18/2 και 20/2 αντίστοιχα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΓΛΩ 373 (Δ. Παπαδοπούλου) - Έναρξη μαθημάτων

20/2, σύμφωνα με το πρόγραμμα

ΛΦΙ 163 (Παπαδοπούλου) - Εναρξη μαθημάτων

21/2, σύμφωνα με το πρόγραμμα

ΑΕΦ 148 (Τζιφόπουλος/Οικονομάκη) - Έναρξη μαθημάτων

Το πρώτο μάθημα στο ΑΕΦ 148 (Τζιφόπουλος/Οικονομάκη, Εισαγωγή στην Επιγραφική) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19.2.2019.

ΑΕΦ 142 Φροντιστήριο: Ομηρικοί Ύμνοι

Το πρώτο μάθημα στο ΑΕΦ 142 Φροντιστήριο: Ομηρικοί Ύμνοι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 18.2.2019.

Ώρες συνεργασίας (Ν. Αμβράζης)

Οι ώρες γραφείου του κου Αμβράζη μέχρι και τις 8/2 τροποποιούνται ως εξής: Πέμπτη 12 -2, Παρασκευή 12-2.

Υπογραφές Erasmus από συντονιστή ECTS κ. Καπλάνη

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που χρειάζονται υπογραφή από τον κ. Καπλάνη να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα στο γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου. Ο κ. Καπλάνης θα τα υπογράψει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου και θα βρίσκεται στο γραφείο την ίδια μέρα (ώρα 12.00-13.00) για συνεργασία με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.