Τμήμα/Γραμματεία


ΠΜΣ Βυζαντινής Φιλολογίας & ΠΜΣ Νεολληνικής Φιλολογίας

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα λειτουργήσουν κανονικά τα ΠΜΣ της ΜΕΦ και της ΝΕΦ και το καθένα θα προκηρύξει 10 θέσεις. Η καθυστέρηση στην επίσημη ανακοίνωση οφείλεται σε εμπόδια γραφειοκρατικής μορφής.