Τμήμα/Γραμματεία


ΓΛΩ 344, 345 και 365 (Σ. Τσοχατζίδης)

Οι εξετάσεις των ΓΛΩ 344, 345 και 365 θα πραγματοποιηθούν στο e-learning, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οδηγίες έχουν αποσταλεί στις ιδρυματικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εγγεγραμμένων.

ΓΛΩ 304 (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΜΒΡΑΖΗΣ)

Η εξέταση του ΓΛΩ 304 (διδ. Αμβράζης) θα γίνει προφορικά και εξ αποστάσεως (χρήση zoom). Οι ημέρες διεξαγωγής της εξέτασης είναι οι 18, 21, 22 Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές/τριες θα λάβουν στον ιδρυματικό τους λογαριασμό οδηγίες για τον τρόπο δήλωσης της προτίμησης (ημέρα & ώρα) 

Ανακοίνωση για την παραλαβή πτυχίων (εξεταστική Ιουνίου 2020)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική του Ιούνιου του 2020 και επιθυμούν να παραλάβουν το πτυχίο τους θα πρέπει:

i. Να αποστείλουν mail από Παρασκευή 11/09/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (szegou@lit.auth.gr ή akarakol@lit.auth.gr) ζητώντας της έκδοση του τίτλου τους.

ΓΣΓ294 (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Οδηγίες για τις εξετάσεις θα βρείτε στην πλατφόρμα του μαθήματος στο elearning.auth.gr. Όσοι δεν έχουν δηλώσει ακόμα συμμετοχή στις προφορικές εξετάσεις της 17ης Σεπτεμβρίου, μπορούν να στείλουν σχετικό e-mail στη διδάσκουσα μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου (για οδηγίες βλ. το φόρουμ ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος).