Τμήμα/Γραμματεία


Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων Σεπτέμβριος 2020 - Χρ. Τσίτσιου

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων ΛΦΙ 125, ΛΦΙ 126, ΛΦΙ 161 (Διδάσκουσα: Χρ. Τσίτσιου)

Προφορική εξέταση ΓΛΩ 396 - Πρόγραμμα

To πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης του μαθήματος ΓΛΩ396 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος <https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=4822>.
Η διδάσκουσα

ΝΕΦ 240 (Λ. Βαρελάς-Μ. Βασιλειάδη) ΕΠΕΙΓΟΝ

H εξέταση στο ΝΕΦ 240 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στο τέλος του Σεπτέμβρη.


Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν, θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον κ. Βαρελά (lvarelas@lit.auth.gr) έως τις 11 Σεπτεμβρίου. 

Πρόγραμμα προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων ΑΕΦ105

Πρόγραμμα προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων ΑΕΦ105
από Πλαστήρα-Βαλκάνου Μαρία - Παρασκευή, 4 Σεπτέμβριος 2020, 1:27 μμ
 

Οι εξετάσεις θα γίν

Πρόγραμμα προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων ΑΕΦ 102

Πρόγραμμα προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων ΑΕΦ 102
από Πλαστήρα-Βαλκάνου Μαρία - Παρασκευή, 4 Σεπτέμβριος 2020, 1:19 μμ
 

Οι εξετάσεις θα γί

ΑΕΦ 101 (ΠΛΑΣΤΗΡΑ): Πρόγραμμα προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων

Πρόγραμμα προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων ΑΕΦ101
από Πλαστήρα-Βαλκάνου Μαρία - Παρασκευή, 4 Σεπτέμβριος 2020, 2:00 μμ
 

Οι εξετάσεις θα γίν

ΑΕΦ 105 (Μ. Πλαστήρα)

Οι εξετάσεις θα γίνουν την Πέμπτη 10/09 κατά αλφαβητική σειρά και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Παρακαλώ να συνδεθείτε στον σύνδεσμο ακριβώς στην ώρα σας με κάμερα.