Μπακογιάννης Μιχαήλ


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310997055
Fax: 
2310997055
Γραφείο: 
208/17 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Προσωπικό ιστολόγιο.

Εποπτεία μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών (σύμφωνα με το νέο πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών).