Μπακογιάννης Μιχαήλ


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310997055
Fax: 
2310997055
Γραφείο: 
208/17 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη και Παρασκευή, 10.00-12.00 και 15.00-16.00 αντίστοιχα (σύνδεσμος: https://authgr.zoom.us/j/9226452281)

Προσωπικό ιστολόγιο.

Εποπτεία μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών (σύμφωνα με το νέο πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών).