Μπακογιάννης Μιχαήλ


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310997055
Fax: 
2310997055
Γραφείο: 
208/17 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Παρασκευή 4.30-6.30, Τετάρτη 9.00-11.00 (κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας)

Προσωπικό ιστολόγιο.

Εποπτεία μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών (σύμφωνα με το νέο πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών).