ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1914-σήμερα)


Κωδικός: 
ΝΕΦ 205
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη νεοελληνική ποίηση από το 1914 ώς τις μέρες μας, και αποσκοπεί σε μια πρώτη παρουσίαση και γνωριμία με το έργο των πιο σημαντικών ποιητών που πρωτοεμφανίστηκαν στο διάστημα αυτό. Σε κάθε διδακτική ενότητα θα εξετάζονται ποιητές και κείμενά τους, με έμφαση σε ζητήματα θεματικής και μορφής, ενώ παράλληλα θα επιχειρείται η τοποθέτησή τους στο ιστορικό πλαίσιο της σύγχρονης Eλλάδας. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτη­τές/φοιτήτριες θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα τόσο για την ποιητική παρα­γωγή της περιόδου, όσο και για τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες έζησαν και έγραψαν οι ποιητές, καθώς επίσης και για τους λογοτεχνικούς θεσμούς: γενιές, σχο­λές, ρεύματα και κινήματα, λογοτεχνικά περιοδικά.

Διδακτικό υλικό (Λ. Βαρελάς)

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Eπίκ... Αραμπατζίδου Λένα 2310 997860 208/13 ν.κ. Δευτέρα 20.00-22.00 και Πέμπτη 20.00-22.00 (διαδικτυακά)
Επίκ... Μπακογιάννης Μιχαήλ 2310997055 208/17 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας
ΕΔΙΠ Πέτκου Ευθυμία 2310 997028 208/16 ν.κ. Δευτέρα 16:30-18:30 και Τετάρτη 11:30-13:30 (μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία)
Αναπ... Βαρελάς Λάμπρος 2310997012 208/4 ν.κ. εκπαιδευτική άδεια