ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1914-σήμερα)


Κωδικός: 
ΝΕΦ 206
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το χρονικό άνυσμα του μαθήματος περιλαμβάνει 3 περιόδους:

1) τη Μεσοπολεμική Πεζογραφία (1914-40) με τις δύο υποπεριόδους (1914-30, 1930-40)

2) τη Μεταπολεμική Πεζογραφία (1940-67 ή 1974)

3) τη Σύγχρονη Πεζογραφία (1974 έως σήμερα)

Πρόκειται για εκτεταμένο χρονικό άνυσμα με δραματικά γεγονότα σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο (π.χ. Μικρασιατική Καταστροφή, Εμφύλιος) τα οποία μετασχημάτισαν έθνη, κοινωνίες, πολιτικά συστήματα και κατ' επέκταση το άτομο και τη σχέση του με τον κόσμο. Συγχρόνως πρόκειται για μια εποχή στην οποία αναδύθηκαν καινούρια ρεύματα (μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός) ή αναβίωσαν σε καινούρια μορφή παλαιότερα (ρεαλισμός), καθώς και καινούρια λογοτεχνικά είδη.

Στο μάθημα θα εξεταστούν συγκεκριμένα μυθιστορήματα ή διηγήματα, κυρίως από τις πρώτες δύο υποπεριόδους, με έμφαση –κατά περίπτωση– στο πώς προσελήφθησαν ή πώς και πόσο αφομοιώθηκαν συγκεκριμένα ρεύματα ή είδη  για την έκφραση προβληματισμών γύρω από το άτομο, την ιστορία και την κοινωνία.

Το ακροατήριο της κ. Μ. Μικέ μπορεί να βρει συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον elearning.auth.gr.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Μπακογιάννης Μιχαήλ 2310997055 208/17 ν.κ. Τρίτη και Παρασκευή, 10.00-12.00 και 15.00-16.00 αντίστοιχα (σύνδεσμος: https://authgr.zoom.us/j/9226452281)
Επίκ... Ιατρού Μαρία 2310 997453 423 ν.κ. Με email
Καθη... Μικέ Μαρία 2310 997124 206 ν.κ. Τρίτη 14.00-16.00 & Τετάρτη 11.00-13.00