Βαρελάς Λάμπρος


Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: 
2310997012
Fax: 
2310997012
Γραφείο: 
208/4 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
εκπαιδευτική άδεια

Ο Λάμπρος Βαρελάς γεννήθηκε το 1968 στο Βαθύρρευμα Τρικάλων. Σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και ανακηρύχτηκε διδάκτορας της νεοελληνικής φιλολογίας (1997). Δίδαξε στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 2001 εκλέχτηκε τακτικός ερευνητής στο Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, όπου εργάστηκε ώς τον Ιούνιο του 2010. Από το 2002 εργάζεται ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τον Ιούνιο του 2010 διορίστηκε επίκουρος καθηγητής της νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη νεοελληνική λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα, τη λογοτεχνία στην εκπαίδευση και τα περιοδικά λόγου και τέχνης. Έχει εκδώσει σε αυτοτελείς τόμους τα ευρετήρια του περιοδικού Ελληνικά Γράμματα, τα αφηγήματα του Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού και τα περιεχόμενα των εγχειριδίων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη νεοελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1884-2001). Άρθρα του δημοσιεύτηκαν σε πρακτικά συνεδρίων και φιλολογικά περιοδικά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ
1. Ελληνικά Γράμματα (1927-1930). Επίμετρο: «Τα Νέα» (1930), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1995, σελ. 420.

2. (Σε συνεργασία με τον Τάκη Καγιαλή) Νεότερη ευρω­παϊκή λογοτεχνία. Μάθημα επιλογής Β΄ Ενιαίου Λυκείου. Ένα ηλεκ­τρο­νικό πρόγραμμα για την υποστήριξη της διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2000, σελ. 125.

3. Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, Ο πατροκατάρατος και άλλα αφηγήματα, Αθήνα, Νεφέλη, 2004 («Η πεζογραφική μας παράδο­ση», αρ. 64), σελ. 379.

4. (Σε συνεργασία με τους Θεοδόση Πυλαρινό και Σοφία Χατζηδημητρίου-Παράσχου), Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου [Βιβλίο Μαθητή], Αθήνα, ΟΕΔΒ, 2006 [α΄ έκδοση], σελ. 254.

5. (Σε συνεργασία με τους Θεοδόση Πυλαρινό και Σοφία Χατζηδημητρίου-Παράσχου), Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα, ΟΕΔΒ, 2006 [α΄ έκδοση], σελ. 158.

6. Η νεοελληνική και μεταφρασμένη λογοτεχνία στην ελλαδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1884-2001). Συνοπτική ιστορική θεώρηση και αποδελτίωση των διδακτικών εγχειριδίων, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007, σελ. 490.

7. (Σε συνεργασία με τους Τάκη Καγιαλή και Μίμη Σουλιώτη), Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου. (Για τα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης) Επανανθολόγηση από το Κ.Ε.Γ., Αθήνα, ΟΕΔΒ, 2008 [α΄ έκδοση], σελ. 230.

8. Κωνσταντίνος Ασώπιος, Τα Σούτσεια. Επίμετρο: Π. Σούτσος, Η Νέα Σχολή του γραφομένου λόγου. Φιλολογική επιμέλεια: Λάμπρος Βαρελάς, Αθήνα, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη / Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2013, σελ 452.

9. Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος. Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2014, σελ.  478.

10. Γιάννης Σκαρίμπας, Το Βατερλώ δυο Γελοίων. Δράμα σε τρεις πράξεις (1939). Φιλολογική επιμέλεια: Λάμπρος Βαρελάς. Αθήνα, Νεφέλη, 2017, σελ. 288.

Β. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
11. «Η παρουσία της Μεσαιωνικής Ελληνικής Γραμματείας στη Μέση Εκπαίδευση (1833-1981). Πρώτη Προσέγγιση». Πρωτεύουσα μεταπτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1992 (δακτυλογραφημένη μορφή), σελ. 102.

Γ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
12. Η αντιμετώπιση λογοτεχνικών και πνευματικών κινήσεων στην ελληνική επαρχία (1929-1940). Θέματα ιστορίας και βιβλιογραφίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Διδακτορική διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1997 (δακτυλογραφημένη μορφή), σελ. 298.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Έντυπες και ηλεκτρονικές)
13. «Παραμυθικά στοιχεία του Συντίπα και ενδείξεις για την απήχησή τους στη νεοελληνική λαϊκή προφορική αφήγηση», περ. Ελληνικά 45 (1995) 303-316. (Κυκλοφορεί και ως ανάτυπο.)

14. «Οι μεταφραστικές τύχες του Μπερτόλδου και του Μπερτολδίνου στον νεοελληνικό χώρο. Η περίπτωση του Κώστα Καιροφύλα», περ. Ελληνικά 46 (1996) 83-94. (Κυκλοφορεί και ως ανάτυπο.)

15. Συμμετοχή στον συλλογικό τόμο: Χ. Λ. Καράογλου (εποπτεία), Περιοδικά Λόγου και Τέχνης. Τόμ. Α΄ Αθηναϊκά περιοδικά (1901-1925), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1996, σσ. 249-250, 257-258, 269-271, 280-281, 321-322, 366-367, 383-384, 324, 498-501, 519-522, 540-542.

16. «Άγνωστες τρικαλινές θεατρικές εκδόσεις στα τέλη του 19ου αιώνα», περ. Τρικαλινά 17 (1997) 71-82. (Κυκλοφορεί και ως ανάτυπο.)

17. «Γιάννης Σκαρίμπας: Ο Μέγας Δουξ πάσης Χαλκίδος ...», Η Καθημερινή / Επτά Ημέρες, 6 Απριλίου 1997, σσ. 12-13.

18. «Το Βατερλώ δυο γελοίων του Γιάννη Σκαρίμπα: Μια άγνωστη θεατρική μορφή του έργου», περ. Περίπλους 44 (Καλοκαίρι 1997) 53-67.           

19. «Καταγραφή των ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα και στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Μέσης Εκπαίδευσης (1930-1983)», περ. Μικροφιλολογικά 5 (Άνοιξη 1999) 13-16.

20. «Συμβολή στη συγκρότηση της εργογραφίας του Ναπολέοντα Λα­πα­θιώτη», περ. Μικροφιλολογικά 6 (Φθινόπωρο 1999) 23-27.

21. «Σταθμοί στη λογοτεχνική αξιοποίηση της πόλης των Τρικάλων και της γύρω περιοχής σε έργα νεοελλήνων λογοτεχνών: από την απελευθέρωση (1881) ώς και τη δεκαετία του 1940», περ. Τρικαλινά 20 (2000) 149-159. (Κυκλοφορεί και ως ανάτυπο.)

22. (Σε συνεργασία με την Αγγελική Λούδη), «Το περιοδικό Φλόγα (1925) του Τεύκρου Ανθία», περ. Μικροφιλολογικά 8 (Φθινόπωρο 2000) 20-22.

23. Συγκέντρωση και επιμέλεια υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για τη διδακτική υποστήριξη του μαθήματος της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από μετάφραση (Β΄ Ενιαίου Λυκείου, μάθημα επιλογής) στο πλαίσιο της Υπόδρασης 5.2 του ηλεκτρονικού προγράμματος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας «Ηλεκτρο­νικός Κόμβος» (διάρκεια απασχόλησης: Απρίλιος 1999-Δεκέμβριος 2000). Ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm και
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/education/european/index.html

24. «Το λογοτεχνικό περιοδικό της επαρχίας στον Μεσοπόλεμο (1919-1940): Προβληματισμοί και πραγματικότητα», στον τόμο: Επιστημονικό Συμπόσιο, Ο Περιοδικός Τύπος στον Μεσοπόλεμο (26-27 Μαρτίου 1999), Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής Σχολή Μωραΐτη), 2001, σσ. 59-85.

25. «Άγνωστη ελληνική μετάφραση της Ιστορίας της Κυβερνήσεως των Ενετών του A. N. Amelot de la Houssay (Πρόδρομη ανακοίνωση)», περ. Ελληνικά 51 (2001) 155-160. (Κυκλοφορεί και ως ανάτυπο.)

26. «Ο μύθος της ωραίας Ελένης στη νεοελληνική ποίηση: Από τον Παλαμά ώς τον Ρίτσο», στον τόμο: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα νεοελληνικής φιλολογίας: Γραμματολογικά, εκδοτικά, κριτικά, Πρακτικά της Η΄ Επιστημονικής Συνάντησης 11-14 Μαρτίου 1997, Αθήνα, Ερμής, 2001, σσ. 333-343.

27. «Κωμειδύλλιο και ηθογραφία: νεότερα στοιχεία για την ιστορία των όρων», περ. Μικροφιλολογικά 10 (Φθινόπωρο 2001) 20-21.

28. Συμμετοχή στον συλλογικό τόμο: Χ. Λ. Καράογλου (εποπτεία), Περιοδικά Λόγου και Τέχνης (1901-1940). Αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση. Τόμος Δεύτερος Αθηναϊκά περιοδικά (1926-1933), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2002, σσ. 142-158, 284-288.

29. «Νέα στοιχεία για τον Π. Δ. Ηλιόπουλο», περ. Μικροφιλολογικά 11 (Άνοιξη 2002) 14-18.

30. «Μικρο - πληροφορίες για τον Λ. Σ. Καλογερόπουλο, τον Κωνσταντίνο Πωπ και τον Δημήτριο Αινιάνα», περ. Μικροφιλολογικά 12 (Φθινόπωρο 2002) 8-10.

31. «Και πάλι για τον Φλώρο του Λ. Σ. Καλ(λ)ογερόπουλου», περ. Μικροφιλολογικά 13 (Άνοιξη 2003) 3-6.

32. «Ο Πατροκατάρατος του Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού (1845): Το πρώτο (;) ελληνικό roman-feuilleton και το πρώτο (;) ελληνικό απόκρυφο μυθιστόρημα», περ. Νέα Εστία 153, τχ. 1755 (Απρίλιος 2003) 709-717.

33. «Τα νέα "Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" στη Μέση Εκπαί­δευ­ση», περ. Φιλόλογος 112 (Καλοκαίρι 2003) 325-331.

34. «Πληροφορίες για το λανθάνον περιοδικό Ίρις (Αθήνα 1836)», περ. Μικροφιλολογικά 14 (Φθινόπωρο 2003) 8-10.

35. «Ο Ιάκωβος Γ. Πιτσιπιός και τα Απόκρυφα της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη (1845)», περ. Μικροφιλολογικά 14 (Φθινόπωρο 2003) 11-14.

36. «Η "αυτο-κριτική" του Α. Ρ. Ραγκαβή για την κωμωδία Του Κουτρούλη ο γάμος», περ. Μικροφιλολογικά 14 (Λευκωσία, φθινόπωρο 2003) 15.

37. «"Το μελάνι χύθηκε σαν καταρράχτης…". Σχόλιο στη μεσοπολεμική συζήτηση για την πνευματική αφύπνιση της επαρχίας», περ. Το Δέντρο 129-130 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2003: Αφιέρωμα: «Λογοτεχνικές έριδες») 93-101.

38. «Νατουραλιστικές πτυχές στα πρώτα πεζά του Γεωργίου Δροσίνη», περ. Η Μελέτη. Περιοδική έκδοση. Περίοδος δευτέρα, τόμ. 2 (2004) [=Πρακτικά της Συνάντησης του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων: Αθήνα, 7-9 Ιουνίου 2001: Γεώργιος Δροσίνης: Πενήντα χρόνια από τον θάνατό του), σσ. 386-400. (Κυκλοφορεί και ως ανάτυπο.)

39. «Η άγνωστη λογοτεχνική δραστηριότητα του κερκυραίου Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού (1828-1871)», στο Αστέριος Αργυρίου (επιμ.), Η Ελλάδα των Νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα. Πρακτικά του Β΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών – Ρέθυμνο, 10-12 Μαΐου 2002, τόμ. Α΄, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2004, σσ. 255-265.

40. «Βασικά ερευνητικά ζητήματα της πεζογραφικής και εκδοτικής δρα­στη­ριότητας του Πάνου Δ. Ηλιόπουλου (1831-1897)», Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. Πρακτικά της Ι΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα ΜΝΕΣ του ΑΠΘ - Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 71-82. (Κυκλοφορεί και ως ανάτυπο.)

41. «Ο Παναγιώτης Σούτσος για το αγιογραφικό έργο του Δ. Κ. Βυζάντιου», περ. Μικροφιλολογικά 16 (Φθινόπωρο 2004) 10-13.

42. «Μιχαήλ ο Παλαιολόγος (1849). Μια άγνωστη ιστορική τραγωδία του Σπυρίδωνα Ι. Ζαμπέλιου», περ. Πόρφυρας 114 (Ιαν.-Μαρ. 2005: Αφιέρωμα στο Επτανησιακό Θέατρο) 671-686.

43. «Νεότερα στοιχεία για τον Νικόλαο Β. Βωτυρά», περ. Μικροφιλολογικά 17 (Άνοιξη 2005) 15-20.

44. «Οι αθηναϊκές καταβολές του "κωμειδυλλίου"», περ. Μικροφιλολογικά 17 (Άνοιξη 2005) 25-26.

45. «Τα διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της νεοελληνικής και της μεταφρασμένης λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1884-2001): Συνοπτική ιστορική ανασκόπηση των διαδικασιών συγκρότησης και έγκρισής τους», στον τόμο: Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιστημονική επιμέλεια: Κώστα Μπαλάσκας, Κώστας Αγγελάκος, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005, σσ. 55-76. 

46. «Το μεσοπολεμικό επαρχιακό λογοτεχνικό και ημιλογοτεχνικό περιοδικό (1919-1940)», Ο Ελληνικός Τύπος, 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002. Επιμέλεια Λουκία Δρούλια, Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2005, σσ. 285-295.

47. «Ανιχνεύοντας την προϊστορία της "ηθογραφίας" πριν από το 1883», στον τόμο: Παντελής Βουτουρής – Γιώργος Γεωργής (επιμ.), Ο ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Αθήνα, Καστανιώτης, 2006 [Πρακτικά Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 22-24 Νοεμβρίου 2002], σσ. 256-268

48. «Ο Εξόριστος του 1831 του Α. Σούτσου και οι "τύχες" του στον 19ο αιώνα», περ. Μικροφιλολογικά 19 (Άνοιξη 2006) 6-11.

49. «Γιατί ο Lucifer κι ο Λυγξ δεν είναι ο Ροΐδης», περ. Νέα Εστία, τχ. 1787 (Μάρτιος 2006) 471-494.

50. «Και πάλι "τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα": Ο Lucifer και ο Λυγξ δεν είναι ο Ροΐδης», περ. Νέα Εστία, τχ. 1790 (Ιούνιος 2006) 1184-1190.

51. «Συνεχείς αναφορές στον Γκρέκο…», Ελευθεροτυπία / Βιβλιοθήκη, 27.7.2007:

http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2007/07/31/884.html

52. «"Κύκλωμα συνθετικό": Η σφιχτοδεμένη πλοκή ως δομικό στοιχείο της πεζογραφίας του Γιάννη Σκαρίμπα», Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Γιάννη Σκαρίμπα, 11-13 Νοεμβρίου 2005 - Χαλκίδα, Χαλκίδα, Διάμετρος, 2007, σσ. 117-126. (Κυκλοφορεί και ως ανάτυπο.)

53. «Η εικόνα του άστεως σε ελληνικά απόκρυφα του 19ου αιώνα», σελ. 27. (Ηλεκτρονική δημοσίευση: http://openlit.teimes.gr/city/varelas.htm )

54. Σύνταξη βιβλιογραφικού καταλόγου για 248 ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά της περιόδου 1974-2006 και συγκρότηση πληροφοριακών λημμάτων για 14 από αυτά. Συμμετοχή στο ηλεκτρονικό ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας «Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα»: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/journals/index.html

55. Ανθολογία του αθηναϊκού ρομαντισμού (1830-1880). Συμμετοχή στο ηλεκτρονικό ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας «Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα»: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/new/page_008.html.

56. Σύνταξη επτά λημμάτων («Βρετός, Μαρίνος Παπαδόπουλος», «ηθογραφία», «Ηλιόπουλος, Πάνος Δ.», «Μυθολογικόν Συντίπα του Φιλοσόφου», «Ραμπαγάς», «ρομέηκη γλόσα, Η», «Φόνισσα, Η»,) για το Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Πρόσωπα-έργα-ρεύματα-όροι, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 2007, σσ. 332-333, 796-797, 800, 1513-1514, 1909, 1939, 2302.

57. «Ευρήματα και νέες προτάσεις για το "ρομάντζο" Η Ερωμένη της της  Ντόρας Ρωζέττη», περ. Νέα Εστία, τχ. 1808 (Φεβρουάριος 2008) 261-300.

58. Λήμματα «περ. Ελληνικά Γράμματα (1927-1930)» και «Κωνσταντίνος Ράμφος (1796-1871)» στο συλλογικό τετράτομο έργο: Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου 1784-1974. Επιμέλεια: Λουκία Δρούλια – Γιούλα Κουτσοπανάγου, τόμ. Α΄-Δ΄, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008, τόμ. Β΄, σσ. 134-135 και τόμ. Δ΄, σσ. 29-30.

59. «Αναγνωστικά του Δημοτικού Σχολείου στην υπηρεσία διαμόρφωσης της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης: Το χωρίον της Ροδόπης του Βλάσιου Γ. Σκορδέλη (1875)», Η διδασκαλία της λογοτεχνίας: Ιστορική και συγχρονική προοπτική. Επιμέλεια: Χ. Μ. Νιφτανίδου, Πάτρα, Περί Τεχνών,  2008, σσ. 41-55. (Πρακτικά ομότιτλης Ημερίδας του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 7.12.2005).

60. «Η πρώτη αθηναϊκή σχολή. Ρομαντική πεζογραφία (1830-1880)», στο συλλογικό διδακτικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας «ΕΛΠ 30: Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία, 19ος και 20ός αιώνας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: Λάμπρος Βαρελάς κ.ά., Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (19ος και 20ός αιώνας). Εγχειρίδιο Μελέτης, Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 22008, σσ. 137-145, 148-152 και 154-157.

61. «Πρωτότυπα και μεταφρασμένα διηγήματα στον ελληνικό τύπο της δεκαετίας του 1840. Πρώτα πορίσματα ενός ερευνητικού προγράμματος», Το διήγημα στην ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία – Γραφή – Πρόσληψη. Επιμέλεια – Εισαγωγή: Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού – Σοφία Ντενίση, Αθήνα, Gutenberg, 2009, σσ. 206-224. (Πρακτικά του ομότιτλου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Αθήνα, 8-11.12. 2005.)

62. «Εμμανουήλ Δ. Ροΐδης, "Ελληνικός Επίλογος τη διατριβή του κ. Γλάδστωνος"» - «[Εμμανουήλ Δ. Ροΐδης], "Προσέχετε τον Αίμον!"», περ. Νέα Εστία, τχ. 1819 (Φεβρουάριος 2009) 343-368.

63. «Εμμανουήλ Δ. Ροΐδης, "Επιθεώρησις του λήξαντος έτους [1878]"» - «Εμμανουήλ Δ. Ροΐδης, "Επιθεώρησις του λήξαντος έτους [1886]"», περ. Νέα Εστία, τχ. 1822 (Μάιος 2009) 1098-1122.

64. «Μικρά ξενοπουλικά: i. Η αρχή ενός ωφέλιμου διαλόγου: Η απάντηση του Ξενόπουλου στην κριτική του Μητσάκη για τον Άνθρωπο του Κόσμου. ii. Ο Ξενόπουλος και το ψευδώνυμο Αίσωπος», περ. Μικροφιλολογικά 26 (Φθινόπωρο 2009) 24-30.

 65. «Η συμμετοχή του Νίκου Παππά στην κίνηση για την αφύπνιση της επαρχίας», Τρικαλινά, τόμ. 29 (2009) 75-82 (=Πρακτικά του Όγδοο Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών (Τρίκαλα, 31.10-2.11.2008).

66. «Λογοτέχνες και νεοελληνικά αναγνώσματα (1884-1960). Επιμελητές ή ανθολόγοι;», Καλλιτέχνες και λογοτέχνες στα αναγνωστικά 1860-1960, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2010, σελ. 42-43.

67. «O μεγαλοϊδεάτης Γ. Μ. Βιζυηνός», περ. Νέα Εστία, τχ. 1830 (Φεβρουάριος 2010) 196-219.

68. «Ο Ζ…/ Ζήτα και ο Παπαδιαμάντης: Άλλη μια πρόταση για την ταύτιση του ψευδωνύμου», περ. Νέα Εστία, τχ. 1835 (Ιούλιος-Αύγουστος 2010) 63-93.

69. «Πέτρος Αβράμης (=Ανδρέας Καρκαβίτσας), "Τα νηογάμπρια (Διήγημα πρωτότυπον)", περ. Μικροφιλολογικά 28 (Φθινόπωρο 2010) 20-23. [Έκδοση του διηγήματος και Επίμετρο]

70. «Η κρυμμένη ουρά της φιλολογικής διαμάχης Μητσάκη – Ξενόπουλου (1891)», περ. Μικροφιλολογικά 29 (Άνοιξη 2011) 22-28.

71. «Για τον "σοφό επικριτή" στον πρόλογο του "Λαμπριάτικου Ψάλτη" του Παπαδιαμάντη», περ. Νέα Εστία, τχ. 1844 (Μάιος 2011) 795-828.

72. «Άγνωστες επιστολές του Ε. Δ. Ροΐδη προς τους Δημήτριο Κορομηλά και Κλέωνα Ραγκαβή», περ. Μικροφιλολογικά 30 (Φθινόπωρο 2011) 13-18.

73. «Να μη βασκαθεί! Για τα 85χρονα της Νέας Εστίας», Athens Review of Books 23 (Νοέμβριος 2011) 37-39.

74. «Αναψηλαφώντας τα χειρόγραφα κατάλοιπα του Γ. Μ. Βιζυηνού», στον τόμο: Νίκος Μαυρέλος (επιμ.), Το εύρος του έργου του Γεωργίου Βιζυηνού. Παλαιότερες αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις, Σοκόλης, Αθήνα 2012, σελ. 35-55 (=Πρακτικά ομότιτλης διημερίδας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Κομοτηνή,  30-31.5.2009).

75. «Καβαφικά εκδοτικά δαιμόνια: Για το ποίημα "Ηδονῄ"», περ. Μικροφιλολογικά 31 (Άνοιξη 2012) 23-26.

76. «Δύο άγνωστες συνεργασίες του Γ. Μ. Βιζυηνού στην εφημερίδα Το Άστυ (1891)», περ. Νέα Εστία, τχ. 1854 (Μάιος 2012) 588-599. Επίμετρο στο: «Γ. Μ. Βιζυηνός, Δύο άγνωστα κείμενα», περ. Νέα Εστία, τχ. 1854 (Μάιος 2012), ό.π., σσ. 564-587.

77. «Σύντομη ιστορική περιδιάβαση στα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης», περ. Νέα Ευθύνη 13 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012. Αφιέρωμα: «Λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης») 481-485.

78. «Ροϊδικές ταυτότητες σε συγγραφείς του 19ου αιώνα», περ. Μικροφιλολογικά 32 (Φθινόπωρο 2012) 5-11.

79. [Βιβλιοκρισία]: «Κονταροχτυπήματα επί χάρτου: Νάσος Βαγενάς, Γκιόστρα. Κείμενα κριτικής διαμάχης, Αθήνα, Μικρή Άρκτος, 2012, σελ. 367», Athens Review of Books 37 (Φεβρουάριος 2013) 43-45.

80. «Η εφημερίδα Αθήναι (1884) του Ξενόπουλου και του Νιρβάνα», περ. Μικροφιλολογικά 33 (Άνοιξη 2013) 12-17.

81. «Ερευνητική μέριμνα και θαλπωρή», Athens Review of Books 40 (Μάιος 2013) 36-37. [Αφιέρωμα στον αείμνηστο Μάνο Χαριτάτο]

82. «Μια άγνωστη συζήτηση για το "πετρόλαδο" της Eroica», περ. Μικροφιλολογικά 34 (Φθινόπωρο 2013) 44-47.

83. [Βιβλιοκρισία]: «Ένα εξωτικό βιβλίο και ένα στοίχημα», Πόρφυρας 150 (Ιαν. – Μάρτ. 2014) 459-464 [Για το βιβλίο: Βασίλης Μιχαηλίδης, Επιλεγμένα ποιήματα. Επιμέλεια Λευτέρης Παπαλεοντίου, Λευκωσία, Μικροφιλολογικά, 2013, σελ. 315].

84. «Ο Κωνσταντίνος Ράμφος στον χώρο του εφήμερου», Νεοελληνική Λογοτεχνία και κριτική. Πρακτικά 13ης Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Μνήμη Πάνου Μουλλά, Αθήνα, Σοκόλη-Κουλεδάκη, 2014, σελ. 687-696.

85. «Οι Ιώβ του θεσσαλικού κάμπου». Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεοελληνικής Λογοτεχνίας «Μ. Καραγάτσης 2014 - Η παρουσία της Θεσσαλίας στη νεοελληνική λογοτεχνία από την απελευθέρωση μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» (Λάρισα, 4-5.4.2014 – Ραψάνη, 6.4.2014): http://rapsani.gr/pages/karagatsis/2014-varelas.pdf

86. «Κωστής Δ. Τοπάλης: Ένας παραγνωρισμένος πολιτικός, ένας άγνωστος λογοτέχνης», Επίμετρο στο «Κωστής Δ. Τοπάλης, "Ο δάσκαλός μου"». Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. 19 (Βόλος 2014: Αφιέρωμα στον Γιάννη Μουγογιάννη) 155-187.

87. [Βιβλιοκρισία]: «Antoni Rubió i Lluch, Epistolari grec. Correspondècia recollida I anotada per Eusebi Ayensa I Prat, τόμ. 1-4, Βαρκελόνη 2006 – 2012 (Institut d’Estudis Catalans. Memὸries de la Secció histὸrico-arqueolὸgica, αρ. LXIX, LXXVII, LXXXVII και XC): Τόμ. 1 (Anys 1880-1888), 2006, σελ. 495. τόμ. 2 (Anys 1889-1900), 2008, σελ. 501. τόμ. 3 (Anys 1901-1915), 2011, σελ. 561. τόμ. 4 (Anys 1916-1936), 2012, σελ. 623», περ. Ελληνικά, τόμ. 64 (2014-2015), σελ. 241-258.

88. «Κόντρα στο ρεύμα: Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας και οι ρήξεις του με τη νεοελληνική κοινωνία και τις αναμονές του αναγνωστικού κοινού». Δημοσιευμένο στα ηλεκτρονικά Πρακτικά του Ε΄ Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών - Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία (Θεσσαλονίκη, 2-5.10.2014): http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/varelas_lambros.pdf

89. «Για τη δημοσιογραφική δράση του Παλαμά στην Εφημερίδα (1887-1896)». Σελιδοποιημένο στον υπό έκδοση τόμο των Πρακτικών του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά» (Ίδρυμα Κωστή Παλαμά – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 22-25.10.2013), σελ. 711-730.

90. «Ο Ραϊνόλδος Δημητριάδης και οι αφηγήσεις του για τη ζωή των βοσκών στην Πίνδο», Τρικαλινά 35 (2015 = Πρακτικά του Δέκατου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών – ΦΙΛΟΣ Τρικάλων, 31.10-2.11.2014) 47-56.

91. «Μικροσκαριμπικά», περ. Μικροφιλολογικά 38 (Φθινόπωρο 2015) 33-36.

92. «"Κρίμα στ’ ωραίο το χαρτί, / στο μαύρο το μελάνι…": Ο Βιζυηνός και η τάξη των πλουσίων». Λογοτεχνικές διαδρομές. Ιστορία – Θεωρία – Κριτική. Μνήμη Βαγγέλη Αθανασόπουλου (ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας ΝΕΦ, 17-19.1.2013), Αθήνα, Καστανιώτης, 2016, σελ. 97-104.

93.  «Κοινές όψεις για τον καλλιτεχνικό δημιουργό στους Θεοτοκά, Ελύτη, Εμπειρίκο και Εγγονόπουλο», στον ψηφιακό τόμο: Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας: Μετρικά, υφολογικά, κριτικά, μεταφραστικά. Πρακτικά ΙΔ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης 27-30 Μαρτίου 2014. Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Φιλολογίας - Τομέας ΜΝΕΣ, 2016, σσ. 627-635.
[http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/mneme_x._a._kokole_praktika.pdf]

94. «Λίγα ακόμη για τις ελληνικές περιπέτειες του Μπαλζάκ στον 19ο αιώνα», στον ψηφιακό τόμο Άννα Ταμπάκη –Αλεξία Αλτουβά (επιμ.), Επιστημονικό Συμπόσιο. Μετάφραση και περιοδικός τύπος στον 19ο αιώνα. Ηλεκρονικά Πρακτικά (Ερευνητικό πρόγραμμα «Χρυσαλλίς»), Αθήνα 2016, σσ. 73-86.
[http://www.chrisalis.eu/images/simpleig/diaxisi_apotel/politismikes_19/metafrasi_kai_peridikos_tipos19_aionas.pdf]

95. «Γιατί ο Ανδρέας Καρκαβίτσας υπέγραφε ως Πέτρος Αβράμης», Μικροφιλολογικά 39 (Άνοιξη 2016) 13-16.

96. «Ο Βλάσης Γαβριηλίδης περιγράφει τον Δημήτριο Γαλάνη», Μικροφιλολογικά 39 (Άνοιξη 2016) 16-22.

97. [Βιβλιοκρισία]. «"Παπαδιαμάντης: ο μεγάλος ζωγράφος των ταπεινών". Σταύρος Ζουμπουλάκης, Ο στεναγμός των πενήτων. Δοκίμια για τον Παπαδιαμάντη, ΠΕΚ 2016», Athens Review of Books 78 (Νοέμβριος 2016), σελ. 26-28.

98. «Ο Ιωάννης Καμπούρογλου (1851-1903): Κάτω από την κορυφή του παγόβουνου», Ελληνικότητα και Ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και "εθνικός χαρακτήρας" στον 19ο αιώνα. Πρακτικά Συμποσίου. Α΄ τόμος. Επιμέλεια Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη, Αθήνα, ΕΚΠΑ/Τμήμα Θεατρικών Σπουδών – ΕΙΕ/ΙΙΕ, 2016, σσ. 439-455.

99. «Άγνωστα και αθησαύριστα κείμενα του Μιχαήλ Μητσάκη», Μικροφιλολογικά 40 (Φθινόπωρο 2016) 16-21.

100. «Εκδίδοντας ένα "αποτυχημένο" θεατρικό έργο του Γιάννη Σκαρίμπα», στον τόμο: Η Εκδοτική των κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας. Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη της Ε. Παχίνη-Τσαντσάνογλου και του Γ. Π. Σαββίδη» (Θεσσαλονίκη, 27.4.2015), Θεσσαλονίκη, Ινστιούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 2016, σελ. 127-133.

101. «Το δωμάτιο του Παπαδιαμάντη στη Δεξαμενή», Μικροφιλολογικά 41 (Άνοιξη 2017) 18-20.

102. «Ο Μιχαήλ Μητσάκης και το μεταναστευτικό πρόβλημα», Athens Review of Books 82 (Μάρτιος 2017) 44-47.

103. (Σε συνεργασία με τον Σωτήρη Τσέλικα) «Μια έμμεση αυτοβιογράφηση του Μιχαήλ Μητσάκη», Athens Review of Books 82 (Μάρτιος 2017) 41-43.

104. [Βιβλιοκρισία]. «"Ο ασύμβατος και έκκεντρος Γιάννης Σκαρίμπας". Κατερίνα Κωστίου, Ασύμβατη συνοδοιπορία. Όψεις της έκκεντρης γραφής και ιδεολογίας του Γιάννη Σκαρίμπα, εκδ. Νεφέλη 2017», Athens Review of Books 85 (Ιούνιος 2017) 43-44.

105. «Διευκρινήσεις και ευρήματα για τα πεζογραφήματα του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου», Κερκυραϊκά Χρονικά, περ. Β΄, τόμ. Ι΄ (2017) [= Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30.4.-4.5.2014. Τα Πρακτικά. ΙΙΙ. Λογοτεχνία], σελ. 517-528.

Παρέμβαση συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που οργανώθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου με θέμα «Η επτανησιακή πεζογραφία», σελ. 741-745.

106. «Αναζητώντας την παπαδιαμαντική "Δούλα"», Μικροφιλολογικά 42 (Φθινόπωρο 2017) 14-20.

107. «Λίγα ακόμη για το ποίημα του Γιάννη Σκαρίμπα "Ο Καμπούρης"», Αγιαθυμιώτικα Νέα (Αθήνα – Αγία Ευθυμία Φωκίδας) 106 (Ιούλ.-Αύγ.-Σεπτ. 2017) 4-5. Στο ίδιο έντυπο στάλθηκε και αναδημοσιεύτηκε το άγνωστο όψιμο ποίημα του Γιάννη Σκαρίμπα «Η 33η γενεά (εκ θηλυγονίας) του Αινεία», πρωτοδημοσιευμένο στην ετήσια έκδοση του Ασαντούρ Μπαχαριάν Χρονικό 71, σελ. 71-72.

108. «Η ποιητική γενιά του 1970 και ο περιοδικός τύπος», Νέα Εστία 1875 (Δεκέμβριος 2017: Αφιέρωμα «Η ποιητική Γενιά του ’70») 951-963.

109. «Τα κωνσταντινουπολίτικα πεζογραφήματα του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη (1861-1934)», στον τόμο: Χαράλαμπος Αθ. Μηνάογλου (επιμ.), Η Κωνσταντινούπολη στην ιστορία και τη λογοτεχνία (= Πρακτικά του Συνεδρίου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2016), Αθήνα, Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών 1928, 2018, σελ. 129-150.

110. «Η πρώτη δημοσίευση του Εμμ. Δ. Ροΐδη», Athens Review of Books 93 (Μάρτιος 2018) 14-16.

111. «Για ποιον ερίζουν ο Παπαδιαμάντης και ο Αίολος (1887)», Μικροφιλολογικά 43 (Άνοιξη 2018) 42-46.

112. Σε συνεργασία με τον Λευτέρη Παπαλεοντίου: Στην Κύπρο την αέρινη… Ποιήματα Ελλήνων και ξένων. Ανθολόγηση-Επιμέλεια: Λάμπρος Βαρελάς-Λευτέρης Παπαλεοντίου, Λευκωσία 2018 («Μικροφιλολογικά τετράδια» 25), σελ. 98.

113. «Μια άγνωστη συνέντευξη του Γιάννη Σκαρίμπα (1940)», Αγιαθυμιώτικα Νέα (Αθήνα – Αγία Ευθυμία Φωκίδας) 108 (Ιαν.-Φεβρ.-Μάρτ. 2018).

Ε. ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
114. «Αστικό και επαρχιακό τοπίο στην ελληνική ηθογραφία: από την αμφιταλάντευση στην επικράτηση του επαρχιακού». Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας «Η ποιητική του τοπίου» (Αθήνα, 19-22.1.2012).

115. «Γιάννης Σκαρίμπας. Από το μυθιστόρημα στο δράμα». Υπό δημοσίευση στον τόμο: Κατερίνα Κωστίου (επιμ.), Γιάννης Σκαρίμπας. Ένας ιθαγενής του μοντερνισμού, υπό έκδοση από τις εκδόσεις Νεφέλη [Πρακτικά εκδήλωσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών – Ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πάτρα, 4-5.11.2014].

116. «Παιχνίδια με τις λογοτεχνικές ταυτότητες: ο παρ’ ολίγον δολοφόνος του Σωτήρη Σκίπη και τα Carmina Vagi (1902)». Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Διεθνούς Επετειακού Συνεδρίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών) «Ταυτότητες. Γλώσσα και λογοτεχνία» (Κομοτηνή, Πανεπιστημιούπολη, 9-11.10.2015).

117. «Οι συνεργασίες του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου στον ημερήσιο τύπο». Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Το κριτικό έργο του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου» («Παρνασσός», 17-18.2.2017).

118. «Κωστής Παλαμάς: ο ερανιστής και ο ποιητής». Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά  του Επιστημονικού Συνεδρίου: Κωστής Παλαμάς: Ποίηση, κριτική, πρόσληψη (Πάφος, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 28-29.4.2017).

119. «Το "παιδαρέλι" που δόνησε "σύγκορμη τη χώρα πέρα ώς πέρα"». Κεντρική πανηγυρική ομιλία στην καθιερωμένη από το 1949 κ.ε. ετήσια Παλαμική εορτή του Φυσιολατρικού Πνευματικού Ομίλου Πάφου (Πάφος –Αίθουσα Τελετών του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, 30.4.2017). Υπό δημοσίευση σε συγκεντρωτικό τόμο με όλες τις ομιλίες.

120. «Αρχεία νεοελλήνων λογοτεχνών: εποπτική περιγραφή των διαθέσιμων συλλογών και ερευνητικές χρήσεις τους». Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας: Βιβλιοθήκες και Συλλογές χειρογράφων και εγγράφων στην Ελλάδα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του ΑΠΘ - Μνήμη Αντώνη Σιγάλα. Θεσσαλονίκη, Μάιος 1994. Θέμα: «Η παρουσία του Διγενή Ακρίτη και των Προδρομικών ποιημάτων στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση (1913-1981)».

2. ΚΘ΄ Δημήτρια: Δ΄ Συνάντηση Πεζογραφίας: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Πεζογραφία. Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 1994. Θέμα: «Οι μεταφραστικές τύχες του Μπερτόλδου και του Μπερτολδίνου στον νεοελληνικό χώρο. Η περίπτωση του Κώστα Καιροφύλα».

3. Αφιέρωμα στον Γιάννη Σκαρίμπα. Λειβαδιά, 8 Μαΐου 1996. Θέμα: «Το Βατερλώ δυο γελοίων του Γιάννη Σκαρίμπα: Οι μεταμορφώσεις ενός πυρήνα».

4. Δ΄ Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών. Τρίκαλα,  8-10 Νοεμβρίου 1996. Θέμα: «Άγνωστες τρικαλινές θεατρικές εκδόσεις στα τέλη του 19ου αιώνα».

5. Η΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του ΑΠΘ - Μνήμη Γ.Π. Σαββίδη. Θεσσαλονίκη, 11-14 Μαρτίου 1997. Θέμα: «Ο μύθος της ωραίας Ελένης στη Νεοελληνική ποίηση: Από τον Παλαμά ώς τον Ρίτσο».

6. Επιστημονικό Συμπόσιο Εταιρείας Σπουδών  (Σχολή Μωραΐτη) - Ο Περιοδικός Τύπος στον Μεσοπόλεμο. Αθήνα, 26-27 Μαρτίου 1999. Θέμα: «Το λογοτεχνικό περιοδικό της επαρχίας στον Μεσοπόλεμο (1919-1940): Προβληματισμοί και πραγματικότητα».

7. Επιστημονική Συνάντηση (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων) – Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα, 8-9 Οκτωβρίου 1999. Θέμα: «Ένα ερευνητικό πρόγραμμα στον υπολογιστή για την υποστήριξη του μαθήματος της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από μετάφραση».

8. Ε΄ Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών. Τρίκαλα,  5-7 Νοεμβρίου 1999. Θέμα: «Η εικόνα των Τρικάλων στη νεοελληνική λογοτεχνία, 1880-1950».

9. Επιστημονική Συνάντηση (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Θεσσαλονίκης) - Η Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία από μετάφραση. Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 1999. Θέμα: «Ένα ερευνητικό πρόγραμμα στον υπολογιστή για την υποστήριξη των διδασκόντων το μάθημα της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από μετάφραση».

10. Επιστημονική Ημερίδα (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Σύνδεσμος Φιλο­λόγων Νομού Καβάλας) – Το διαδίκτυο στην υπηρεσία των διδα­σκό­ντων τα γλωσσικά μαθήματα: ο «Ηλεκτρονικός Κόμβος» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Καβάλα, 14 Απριλίου 2000. Θέμα: «Η Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία από μετάφραση στο διαδίκτυο».

11. Επιστημονική Ημερίδα (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Σύμβουλοι Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου – Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου) – Η υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα μέσω του διαδικτύου. Ηράκλειο, 9 Δεκεμβρίου 2000. Θέμα: «Διδασκαλία της μεταφρασμένης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας».

12. Επιστημονικό Συνέδριο του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων – Γεώργιος Δροσίνης: Πενήντα χρόνια από τον θάνατό του. Αθήνα, 7-9 Ιουνίου 2001. Θέμα: «Νατουραλιστικές πτυχές στα πρώτα πεζά του Γ. Δροσίνη».

13. Σεμινάρια για τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία – Σχολείο 2001 – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Θεσσαλονίκη, 13-14 Οκτωβρίου 2001. Θέμα: «Ηλεκτρονικός Κόμβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: προς ένα νέο μοντέλο γλωσσικής διδασκαλίας».

14. Επιστημονική Ημερίδα (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας –Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Κομοτηνής) – Η υποστήριξη της γλωσσικής διδασκαλίας από απόσταση: Ο «Ηλεκτρονικός Κόμβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» (www.komvos.edu.gr). Κομοτηνή, 24 Νοεμβρίου 2001. Θέμα: «Λογοτεχνία – Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και μετάφραση στο διαδίκτυο».

15. Β΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών – Η Ελλάδα των Νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα. Ρέθυμνο, 10-12 Μαΐου 2002. Θέμα: «Η άγνωστη λογοτεχνική δραστηριότητα του κερκυραίου Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού (1828-1871)».

16. Διεθνής Συνάντηση – Ο Ελληνικός Τύπος, 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 23-25 Μαΐου 2002. Θέμα: «Μεσοπολεμικά επαρχιακά λογοτεχνικά περιοδικά».

17. Ι΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του ΑΠΘ - Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002. Θέμα: «Βασικά ερευνητικά ζητήματα της πεζογραφικής και εκδοτικής δραστηριότητας του Πάνου Δ. Ηλιόπουλου (1831-1897)».

18. Διεθνές Συμπόσιο - Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις. Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 22-24 Νοεμβρίου 2002. Θέμα: «Ανιχνεύοντας την προϊστορία της ηθογραφίας (1850-1883)».

19. Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πανεπι­στήμιο Ιωαννίνων – Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Φιλολογίας, Γιάννενα, 16 – 17 Μαΐου 2003. Θέμα: «Η νεοελληνική λογοτεχνία στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1884-2001). Πρώτα πορίσματα ενός ερευνητικού προγράμματος»

20. Κύκλος ομιλιών του πατρινού βιβλιοπωλείου Πολύεδρο: Ξαναδια­βά­ζο­­ντας συγγραφείς και κείμενα του 20ού αιώνα (παρασιωπημένοι συγγρα­φείς). Εισήγηση: «Ξαναδιαβάζοντας τον Νίκο Νικολαΐδη τον Κύπριο» (Πάτρα, 6 Δεκεμβρίου 2003).

21. 2ο Επιστημονικό Σεμινάριο των Εκδόσεων Μεταίχμιο: Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, 5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2004: Θέμα: «Τα διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της νεοελληνικής και της μεταφρασμένης λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1884-2001): Συνοπτική ιστορική ανασκόπηση των διαδικασιών συγκρότησης και έγκρισής τους».

22. Ημερίδα Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιεράπετρας: Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας και οι Νέες Τεχνολογίες, Ιεράπετρα, 22. 1. 2005: Εισήγηση: «Ο Ηλεκτρονικός Κόμβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας».

23. Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Γιάννη Σκαρίμπα. Χαλκίδα, 11-13 Νοεμβρίου 2005: Θέμα: «"Κύκλωμα συνθετικό": Ένα δομικό στοιχείο της πεζογραφίας του Γιάννη Σκαρίμπα».

24. Πολυσυνέδριο Money Show 2005, Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2005 / Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2005: Εισήγηση: «Η νεοελληνική λογοτεχνία στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Πύλης για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας».

25. Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας για Το διήγημα στην ελληνική και τις ξένες λογοτεχνίας: Θεωρία – γραφή – πρόσληψη, Αθήνα, 8-11 Δεκεμβρίου 2005: Θέμα: «Πρωτότυπα και μεταφρασμένα διηγήματα στις ελληνικές εφημερίδες της δεκαετίας του 1840».

26. «Οι ταυτότητες της Ντόρας Ρωζέττη». Ομιλία-παρουσίαση του βιβλίου της Ντόρας Ρωζέττη, Η ερωμένη της (επιμέλεια – επίμετρο: Χριστίνα Ντουνιά), Μεταίχμιο 2005. Η εκδήλωση  οργανώθηκε από τις εκδόσεις Μεταίχμιο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Τρίτης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (26 Μαΐου 2006). Για το βιβλίο μίλησε επίσης η επιμελήτρια της έκδοσης Χριστίνα Ντουνιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

27. Τρίτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών – Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα. Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006. Θέμα: «Η μεταφρασμένη λογοτεχνία στα ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα (1830-1900): Ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας».

28. Πολυσυνέδριο Money Show 2007, Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2007: Εισήγηση: «Η νεοελληνική λογοτεχνία στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Πύλης για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας».

29. Επιστημονική Ημερίδα: Η νεοελληνική λογοτεχνία στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. (Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, 28 Μαρτίου 2008): Εισήγηση: «Εκπαιδευτικά εργαλεία: Η νεοελληνική λογοτεχνία στην "Πύλη για την ελληνική γλώσσα" του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας».

30. Παρουσίαση του βιβλίου: Ο Σεφέρης για νέους αναγνώστες. Φιλ. επιμ. Ευριπίδης Γαραντούδης - Τάκης Καγιαλής. Η εκδήλωση  οργανώθηκε από τις εκδόσεις Ίκαρος στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (Πειραιάς, 15 Απριλίου 2008). Συμμετείχαν επίσης οι: Κώστας Κατσουλάρης, Ευριπίδης Γαραντούδης, Τάκης Καγιαλής, Μαρία Μαστή, Άννα-Μαρία Σιχάνη και Νάντια Φραγκούλη.

31. Συμμετοχή σε Συνάντηση/Συζήτηση που οργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου με θέμα: Η συμβολή των λογοτεχνικών περιοδικών στην πνευματική ζωή του 20ού αιώνα (Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, Θεσσαλονίκη, 29.5.2008). Στη Συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι: Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Γιώργος Ζεβελάκης και Χ. Λ. Καράογλου (συντονιστής).

32. Δέκατο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Βερολίνο, 20-21.6.2008). Εισήγηση: «Η λογοτεχνική και φιλολογική ύλη των ελληνικών εφημερίδων του 19ου αιώνα».

33. Όγδοο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών (Τρίκαλα, 31.10-2.11.2008). Εισήγηση: «Η συμμετοχή του Νίκου Παππά στην κίνηση για την αφύπνιση της επαρχίας».

34. Διημερίδα «Το εύρος του έργου του Γεωργίου Βιζυηνού. Παλαιότερες αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις». Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή,  30-31.5.2009). Εισήγηση: «Η "Μεγάλη Ιδέα" του Γ. Μ. Βιζυηνού».

35. Σεμινάρια της Τρίτης στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Εισήγηση: «Και πάλι για τους μύθους της ζωής και του έργου του Γ. Μ. Βιζυηνού. Ο μεγαλοϊδεάτης Βιζυηνός» (Γιάννενα, 2 Μαρτίου 2010).

36. Επιστημονική Συνάντηση του Νομισματικού Μουσείου. Το Ιλίου μέλαθρον στην Αθήνα του 19ου αιώνα: Εισήγηση: «"Αναψηλαφώντας" τη μεγάλη κλοπή στο Εθνικό Νομισματικό Μουσείο από τον Περικλή Ραφτόπουλο (1887)» (Αθήνα, 14-15 Μαρτίου 2010).

37. Κύκλος ομιλιών του πατρινού βιβλιοπωλείου Πολύεδρο: Όψεις της ελληνικής πεζογραφίας τον 19ο αιώνα. Εισήγηση: «Μεταξύ Αθηνών και Παρισίων: Η περίπτωση του Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού» (Πάτρα, 23 Απριλίου 2010).

38. Πνευματικός Μάιος-Ιούνιος 2010 – Φεστιβάλ Βιβλίου. Εκδήλωση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος με θέμα Η νεοελληνική λογοτεχνία στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εισήγηση: «Η νεοελληνική λογοτεχνία στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα (19ος – 20ός αιώνας)» (Θεσσαλονίκη, χώρος Φεστιβάλ Βιβλίου, 8 Ιουνίου 2010).

39. Συνάντηση εργασίας για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή. Συνδιοργάνωση: Υπουργείο Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο: «Διδασκαλία των Νέων Ελληνικών ως πρώτης γλώσσας στην Ελλάδα» (Θεσσαλονίκη 28-30.6.2010).

40. Τέταρτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών – Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα). Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010. Θέμα: «Ροϊδικές ταυτότητες σε συγγραφείς του 19ου αιώνα».

41. Παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο πολυήμερης έκθεσης «100 Χρόνια Σχολικό Βιβλίο: 1884-1984». Θέμα: «Η νεοελληνική λογοτεχνία στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (19ος – 20ός αιώνας)  (Τρίκαλα, Τζαμί Οσμάν Σαχ, 18.10.2010).

42. Επιστημονικό Συνέδριο: Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση - πεζογραφία - θέατρο) (Ακαδημία Αθηνών, 8-12.11.2010. Θέμα: «Προβληματισμοί για την ηθογραφία στις δεκαετίες 1880 και 1890».

43. Σειρά εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου «Πολύεδρο»: Όψεις της πεζογραφίας τον 19ο αιώνα (Πάτρα, 18.12.2010). Θέμα: «Ανδρέας Δ. Παπαδιαμαντόπουλος (1856-1919): ένας γνωστός άγνωστος πατρινός».

44. Επιστημονική ημερίδα: «Μετά το πτυχίο: Φιλολογική εκπαίδευση και προοπτικές απασχόλησης». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Φιλολογίας (Ιωάννινα, 10.5.2011). Θέμα: «Οι απόφοιτοι της φιλολογίας και τα ερευνητικά κέντρα».

45. ΙΓ΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή Παναγιώτη Μουλλά (Θεσσαλονίκη, 3-6.11.2011). Θέμα: «Ο Κωνσταντίνος Ράμφος στον χώρο του εφήμερου».

46. Ε΄ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας «Η ποιητική του τοπίου» (Αθήνα, 19-22.1.2012). Θέμα: «Αστικό και επαρχιακό τοπίο στην ελληνική ηθογραφία: από την αμφιταλάντευση στην επικράτηση του επαρχιακού».

47. Ι΄ Πανελλήνιο Συνέδριο («Φιλόλογος» - Επιτροπή Παιδείας ΑΠΘ) «Η Γλώσσα της παιδείας και των μεταρρυθμίσεων» (Θεσσαλονίκη, 30.3-1.4.2012). Ένθετη ημερίδα: «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας και της δημιουργικής γραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για ένα ‘σχολείο αφοσιωμένων ποιητών’». Θέμα: «Απολογισμός της πορείας του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: επιτεύγματα και αδυναμίες».

48. Λαϊκό Πανεπιστήμιο Παιονίας «Μέγας Αλέξανδρος» (Αξιούπολη Κιλκίς), 2.6.2012. Θέμα: «Η ιδεολογική χρήση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παραδείγματα από το παρελθόν και το παρόν».

49. Παρουσίαση (μαζί με τον Δημήτρη Καργιώτη) του βιβλίου της Γεωργίας Πατερίδου, «Για  νάρθω σ’ άλλη ξενιτειά». Αφηγήσεις του τόπου στην πεζογραφία της γενιάς του 1880, Πάτρα, Opportuna, 2012 (Ιωάννινα, Καφέ «1900», 3.12.2012).

50. Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Τρίλιζα των Θάνου Γιαννούδη, Μαρίας Κολοτούρου και Ααρών Μνησιβιάδη, εκδ. Vakxikon 2012 (Θεσσαλονίκη, Καφέ «Έντεχνον», 12.12.2012). [Εισήγηση: «Η παλιννόστηση  του ρυθμού και της σταθερής φόρμας στη νεοελληνική ποίηση»]

51. Επιστημονικό Συμπόσιο αφιερωμένο στη μνήμη του Βαγγέλη Αθανασόπουλου (ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας, 17-19.1.2013). Θέμα: «"Κρίμα στ’ ωραίο το χαρτί, / στο μαύρο το μελάνι…": Ο Βιζυηνός και οι πλούσιοι».

52. Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Τρικάλων. Αφιέρωμα στο έτος Κ. Π. Καβάφη (Τρίκαλα, Αίθουσα Δημαρχείου, 11.10.2013). Θέμα: «Ο Κ. Π. Καβάφης στο μεταίχμιο πολιτισμών και θρησκειών». Επανάληψη στον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Καστοριάς (Καστοριά, 30.11.2013).

53. Ίδρυμα Κωστή Παλαμά – Πανεπιστήμιο Αθηνών  - Γ΄ Διεθνές Συνέδριο «Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά» (Αθήνα, 22-25.10.2013). Θέμα: «Ο ποιητής και ο δημοσιογράφος. Για τη δημοσιογραφική δράση του Παλαμά στην Εφημερίδα (1887-1896).

54. Παρουσίαση του τόμου: Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τόμ. Α΄, Σκιάθος, 29.9-2.10.2011, Αθήνα, Δόμος, 2012 (Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών: Αθήνα, Στοά του Βιβλίου, 22.11.2013).

55. ΙΔ΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ – Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη (Θεσσαλονίκη, 27-30.3.2014). Θέμα: «Κοινές όψεις για τον καλλιτεχνικό δημιουργό στους Θεοτοκά, Ελύτη, Εμπειρίκο και Εγγονόπουλο»: http://www.lit.auth.gr/node/3091

56. Μ. Καραγάτσης 2014 - «Η παρουσία της Θεσσαλίας στη νεοελληνική λογοτεχνία από την απελευθέρωση μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» (Λάρισα, 4-5.4.2014 – Ραψάνη, 6.4.2014). Θέμα: «Οι Ιώβ του θεσσαλικού κάμπου»

57. Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 30.4.-4.5.2014). Θέμα: «Σπυρίδων Ζαμπέλιος: Από Τα Πάθη της Κρήτης επί Ενετών (1858) στα Ιστορικά Σκηνογραφήματα (1860) και στους Κρητικούς Γάμους (1871)».

58. Εισήγηση για τον Γιάννη Σκαρίμπα στον εορτασμό των εκδόσεων Νεφέλη για τα 30 χρόνια από την έκδοση των «Απάντων» Σκαρίμπα. Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, Θεσσαλονίκη, 11.5.2014.

59. Ομιλία στο Τμήμα Φιλολογίας, Ρέθυμνο, 12.5.2014. Θέμα: «Λίγα ακόμη για την κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού».

60. Επιστημονική Συνάντηση Εργασίας νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας. Γραμματολογία, ιστορία, σύγκριση. Μνήμη Γιώργου Βελουδή (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γιάννενα, 2-3.6.2014). Θέμα: «Η ελληνική ηθογραφία και τα ευρωπαϊκά της ανάλογα».

61. Πέμπτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών – Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη, 2-5.10.2014. Θέμα: «Κόντρα στο ρεύμα: Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας και οι ρήξεις του με τη νεοελληνική κοινωνία και τις αναμονές του αναγνωστικού κοινού».

62. Δέκατο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών – ΦΙΛΟΣ Τρικάλων (Τρίκαλα, 31.10-2.11.2014). Θέμα: «Ο Ραϊνόλδος Δημητριάδης και οι αφηγήσεις του για τη ζωή των βοσκών στα βουνά της Πίνδου». https://www.youtube.com/watch?v=HG7thSBZIV0 (45:20 κ.ε.)

63. «Γιάννης Σκαρίμπας. Ένας ιθαγενής του μοντερνισμού» - Εκδήλωση στη μνήμη του Γιάννη Σκαρίμπα / Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Φιλολογίας: Ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. (Πάτρα, 4-5.11.2014). Θέμα: «Γιάννης Σκαρίμπας. Από το μυθιστόρημα στο δράμα».

64. «Γιάννης Σκαρίμπας. 30 χρόνια μετά τη φυγή του «όξ’ απ’ τα όρια του κόσμου» - Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης – Εκδόσεις Νεφέλη (Θεσσαλονίκη, 28.11.2014). Θέμα: «Γιάννης Σκαρίμπας. Από το μυθιστόρημα στο δράμα».

65. Ομιλία σε σειρά διαλέξεων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης (Κοζάνη, 12.12.2014). Θέμα: «Ο Γ. Μ. Βιζυηνός μεταξύ μύθου και πραγματικότητας».

66. Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο «Γ. Βιζυηνός Εις την Πόλιν» (Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολη, 12-15 Μαρτίου 2015). Θέμα: «Η υποδοχή του Γ. Μ. Βιζυηνού από την κριτική: ένα εποπτικό διάγραμμα»: http://www.livemedia.gr/video/143242

67. Ομιλία στον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Τρικάλων. Θέμα: «Γ. Μ. Βιζυηνός: Μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, μεταξύ αυτοβιογραφίας και μυθοπλασίας». (Τρίκαλα, 27.3.2015).

68. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών/Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. «Η Εκδοτική των κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας. Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη της Ε. Παχίνη-Τσαντσάνογλου και του Γ. Π. Σαββίδη», Θέμα: «Εκδίδοντας ένα "αποτυχημένο" έργο του Γιάννη Σκαρίμπα», (Θεσσαλονίκη, 27.4.2015): http://www.auth.gr/video/18524 (09:01.40 κ.ε.).

69. Διεθνής Έκθεση Βιβλίου (Θεσσαλονίκη, 9.5.2015). Παρουσίαση του βιβλίου της Σοφίας Ντενίση Ανιχνεύοντας την αόρατη γραφή, Νεφέλη 2014: https://www.youtube.com/watch?v=xZM8iBOssfs

70. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών-ΕΚΠΑ – ΕΙΕ/ΙΝΕ. Επιστημονικό Συμπόσιο. «Ελληνικότητα και Ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και "εθνικός χαρακτήρας" στον 19ο αιώνα». Θέμα: «Ο Ιωάννης Καμπούρογλου (1851-1903): Κάτω από την κορυφή του παγόβουνου» (Αθήνα, ΕΙΕ/ΙΝΕ, 14-17.5.2015).

71. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Διεθνές επετειακό συνέδριο. «Ταυτότητες. Γλώσσα και λογοτεχνία». Θέμα: «Παιχνίδια με τις λογοτεχνικές ταυτότητες: ο παρ’ ολίγον δολοφόνος του Σωτήρη Σκίπη και τα Carmina Vagi (1902)» (Κομοτηνή, Πανεπιστημιούπολη, 9-11.10.2015).

72. Διεθνές Συμπόσιο «Μετάφραση και περιοδικός τύπος στον 19ο αιώνα» (ΕΚΠΑ-Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Ερευνητικό πρόγραμμα «Χρυσαλλίς»). Θέμα: «Λίγα ακόμη για τις ελληνικές περιπέτειες του Μπαλζάκ στον 19ο αιώνα» (Αθήνα, 13-14 Νοεμβρίου 2015).

73. Συνέδριο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών: Η Κωνσταντινούπολη στην ιστορία και τη λογοτεχνία. Θέμα: «Τα «έθιμα» και τα «απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως» του λογοτέχνη

Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη (1861-1934)» (Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2016).

74. Εισήγηση («Ζητούμενα της ροϊδικής έρευνας») στην εκδήλωση: «Η Πάπισσα, η ηθική και η κριτική: Ξαναδιαβάζοντας τον Εμμανουήλ Ροΐδη. Συζήτηση με αφορμή τα 150 χρόνια από την πρώτη έκδοση της Πάπισσας Ιωάννας του Ροΐδη (Υποδοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Φάληρο, 25.6.2016). Συμμετείχαν και οι Δημήτρης Καλοκύρης, Δημήτρης Μαυρίκιος, Γιάννης Παπαθεοδώρου.

75. Εισήγηση στη διημερίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ «Η ανοικτή επιστήμη στην πράξη»: Θέμα:«Η Ψηφιοθήκη, ένα πολύτιμο εργαλείο στη φιλολογική έρευνα». (Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, 25.10.2016).

76. Παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Ζουμπουλάκη, Ο στεναγμός των πενήτων. Δοκίμια για τον Παπαδιαμάντη, ΠΕΚ 2016 (μαζί με τον Αναπλ. Καθηγητή Γιώργο Ζωγραφίδη και τον διηγηματογράφο Ηλία Παπαμόσχο, στο ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης, 13.12.2016).

77. Εισήγηση στην ημερίδα του ΜΙΕΤ και της ΕΒΕ (με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση του ΜΙΕΤ) Αρχεία. Η ιστορία και η σημασία τους Θέμα: «Αρχεία και νεοελληνική φιλολογία». ΜΙΕΤ-ΕΛΙΑ (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας – Βαλλιάνειο κτίριο, 17.12.2016).

78. Συνέδριο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου. Θέμα: «Οι συνεργασίες του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου στον ημερήσιο τύπο» (Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 17-18.2.2017).

79. Εκδοτική ημερίδα για το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Θέμα: «Σκέψεις και προτάσεις για τα δέκα παπαδιαμαντικά κείμενα του Ελευθέρου Βήματος (1925) και της Κυριακής του Ελευθέρου Βήματος (1926-1927)» (Αθήνα, Στοά του Βιβλίου, 23.2.2017).
https://goo.gl/us8W8g (01:14:10 κ.ε.)

80. Ομιλία στο σωματείο «Τέχνη». Θέμα: «Όψεις του ρεαλισμού στη νεοελληνική πεζογραφία του τέλους του 19ου αιώνα» (Θεσσαλονίκη, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 16.3.2017).

81. Επιστημονικό Συνέδριο. Κωστής Παλαμάς: Ποίηση, κριτική, πρόσληψη. Θέμα: «Κωστής Παλαμάς: Ο ερανιστής και ο ποιητής» (Πάφος, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 28-29.4.2017).

82. Κεντρική πανηγυρική ομιλία στην καθιερωμένη ετήσια Παλαμική εορτή του Φυσιολατρικού Πνευματικού Ομίλου Πάφου. Τίτλος: «Κωστής Παλαμάς: Το "παιδαρέλι" που δόνησε "σύγκορμη τη χώρα πέρα ώς πέρα"» (Πάφος –Αίθουσα Τελετών του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, 30.4.2017).

83. Διεθνής Έκθεση Βιβλίου (Θεσσαλονίκη, 14.5.2015). Παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Κωστίου, Ανιχνεύοντας την αόρατη γραφή, Νεφέλη 2014: Ασύμβατη συνοδοιπορία. Όψεις της έκκεντρης γραφής και ιδεολογίας του Γιάννη Σκαρίμπα, εκδ. Νεφέλη 2017. [Δημοσίευση της βιβλιοκρισίας στην Athens Review of Books, Ιούνιος 2017].

84. 2ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα: «Πρωτογενής και αρχειακή έρευνα στη νεοελληνική λογοτεχνία» (Κομοτηνή, 2.6.2017).

85. Σκαρίμπεια 2017 – Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αγίας Ευθυμίας Φωκίδας. Παρουσίαση του τόμου Το Βατερλώ δυο γελοίων. Δράμα σε τρεις πράξεις (1939) και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας (με τον Συμεών Σταμπουλού και τον Σπύρο Κυριάκη) για το δραματοποιημένο διήγημα του Σκαρίμπα «Η χρυσόμυιγα της βρώμας» (Αγία Ευθυμία Φωκίδας, Αύλειος χώρος του σπιτιού όπου γεννήθηκε ο Σκαρίμπας, 30.7.2017).

86. Επιστημονική Ημερίδα: Βιβλιοθήκες και Συλλογές χειρογράφων και εγγράφων στην Ελλάδα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον (Εκδηλώσεις εορτασμού των 20 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας). Θέμα: «Αρχεία νεοελλήνων λογοτεχνών: εποπτική περιγραφή των διαθέσιμων συλλογών και ερευνητικές χρήσεις τους» (Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 20.10.2017).
https://www.pemptousia.gr/video/archia-neoellinon-logotechnon-epoptiki-perigrafi-ton-diathesimon-sillogon-ke-erevnitikes-chrisis-tous/

87. Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν της Έρης Σταυροπούλου (Τομέας ΝΕΦ – Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ). Θέμα: «Ημερήσιος τύπος και λογοτεχνία στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα» (Αθήνα, 14-16.12.2017).

88. Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς: Εκδηλώσεις Εγκαινίων –Επιστημονικό Συνέδριο. Συμμετοχή στη Στρογγυλή Τράπεζα «Δεδομένα και ζητούμενα της παλαμικής φιλολογίας» (στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Η Πάτρα του Παλαμά»). Θέμα: «Ο άγνωστος Παλαμάς των εφημερίδων» (Πάτρα, 13-14.1.2018).

89. Ομιλία στο σωματείο «Τέχνη» στο πλαίσιο σειράς μαθημάτων: «Τέχνες και πολιτισμός στην Ελλάδα του 20ού και 21ου αιώνα» – θεματική ενότητα «Μείζονες Έλληνες Λογοτέχνες του 20ού αιώνα». Θέμα: «Άγγελος Σικελιανός: ένα διάγραμμα της ποιητικής και της ιδεολογίας του» (Θεσσαλονίκη, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 15.3.2018).