Φραγκουλίδης Σταύρος


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997880
Γραφείο: 
214 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 10.00-11.00

Ο Σταύρος Φραγκουλίδης σπούδασε κλασική φιλολογία στο Α.Π.Θ. (πτυχίο 1983) και στο Ohio State University (MA 1985, PhD 1990). Δίδαξε μαθήματα κλασικής φιλολογίας στα πανεπιστήμια του Ohio State  (1990-91) και της Κρήτης (1991-2008). Από τον Ιούνιο του 2009 είναι αναπληρωτής καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται το αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό μυθιστόρημα, η ρωμαϊκή κωμωδία και η ρωμαϊκή ιστοριογραφία. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Handlung und Nebenhandlung: Theater, Metatheater und Gattungsbewusstein in der römischen Komödie (Stuttgart: J.B. Metzler 1997) και Roles and Performances in Apuleius' Metamorphoses (Stuttgart: J.B. Metzler 2001).  Η πιο πρόσφατη μονογραφία του έχει τίτλο: Witches Isis and Narrative: Approaches to Magic in Apuleius' Metamorphoses (Berlin and New York: Walter de Gruyter 2008).  Έχει δημοσιεύσει επίσης αρκετά άρθρα για την αρχαία ελληνική και λατινική λογοτεχνία, κυρίως για το ρωμαϊκό μυθιστόρημα και τη ρωμαϊκή Νέα Κωμωδία.

Υπήρξε συνδιοργανωτής των διεθνών συνεδρίων RICAN με θέμα το αρχαίο μυθιστόρημα και συνεκδότης των αντίστοιχων πρακτικών στη σειρά  Ancient Narrative Supplementa.

Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Ordia Prima και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής των περιοδικών: Scholia: Studies in Classical Antiquity (1999-2006), Ancient Narrative και The Classical Bulletin.     

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΛΦI 127 EΠOΣ - ΔPAMA 5 ECTS
ΛΦI 163 ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) 6 ECTS
ΛΦI 163 ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) 6 ECTS
ΛΦΙ 562 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΘΕΑΤΡΟ 15 ECTS

Σταύρος Φραγκουλίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής της Λατινικής Φιλολογίας

Εργοβιογραφικό σημείωμα

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1985–1990            Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Β΄ Κύκλου (PhD). OhioStateUniversity, Η.Π.Α. Τμήμα Κλασικών Σπουδών.

1983–1985            Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Α΄ Κύκλου (MA). Ohio State University, Η.Π.Α. Τμήμα Κλασικών Σπουδών.

1983                    Πτυχίο Φιλολογίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Epic Imitation in the Metamorphoses of Apuleius. Ph.D. Dissertation. Columbus, ΟΗ: University Microfilm Incorporation, 1990 (επόπτης: Carl C.Schlam).

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Structure and Repetition in Aeschylus’ Persians and Prometheus Bound. Columbus, OH:Ohio State University (επόπτης: June W. Allison).

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2013-σήμερα
Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.
2008 – 2012
Αναπληρωτής καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.
2002 – 2008
Αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.
1996 – 2002
Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών (μονιμότητα στη βαθμίδα, 31-12-1999).
1992 – 1996
Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.
1991 – 1992
Ειδικός επιστήμων με το Π.Δ. 407/80, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.
1990 – 1991
Ειδικός επιστήμων (Instructor), Ohio State University, Τμήμα Κλασικών Σπουδών.
1989 – 1990
Λέκτορας, Ohio State University, Κέντρο Επιγραφικών Σπουδών, Τμήμα Κλασικών Σπουδών.
1984 – 1989
Έμμισθος βοηθός για διδασκαλία και έρευνα (Teaching and Research Associate), Ohio State University, Τμήμα Κλασικών Σπουδών.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 1. A.G. Woodhead Prize για το ακαδημαϊκό έτος 1988-89 για τη συγγραφή της καλύτερης μεταπτυχιακής εργασίας του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Ohio State University.
 2. Δήμος Κατερίνης για τα ακαδημαϊκά έτη 1981-82 και 1982-83 για την προπτυχιακή μου επίδοση στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη.

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Witches, Isis and Narrative: Approaches to Magic in Apuleius’Metamorphoses. Trends in Classics-Supplementary Volumes 2. Edited by Franco Montanari and Antonios Rengakos. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2008.
 2. Roles and Performances in Apuleius’ Metamorphoses. Drama. Beitrage zum antiken Drama und seiner Rezeption, Beiheft 16. Edited by B. Zimmermann. Stuttgart: J.B. Metzler 2001.
 3. Handlung und Nebenhandlung: Theater, Metatheater und Gattungsbewusstein in der römischen Komödie. Drama. Beiträge zum antiken Drama und seiner Rezeption 6. Edited by B. Zimmermann. Stuttgart: J.B. Metzler, 1997.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

 1. Stephen Harrison, Stavros Frangoulidis and Theodore D. Papanghelis (eds.), Intratextuality and Latin LiteratureTrends in Classics-Supplementary Volumes, Berlin/Bsoton: Walter de Gruyter2018.
 2. Life, Love and Death in Latin Poetry: Studies in Honor of Theodore D. Papanghelis. Edited by Stavros Frangoulidis and Stephen Harrison. Trends in Classics-Supplementary Volumes. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2018.
 3. Roman Drama and its Contexts. Edited by Gesine Manuwald, Stephen Harrison and Stavros Frangoulidis. Trends in Classics-Supplementary Volumes. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2016 (hardbound edition.); 2017 (paperback)
 4. Generic Interfaces in Latin Literature: Encounters, Interactions and Transformations in Latin Literature. Edited by Theodore D. Papanghelis, Stephen J. Harrison and Stavros Frangoulidis. Trends in Classics-Supplementary Volumes 20. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2013.
 5. Stephen J. Harrison and Stavros Frangoulidis (eds.), Narrative, Culture, and Genre in the Ancient Novel. Special Issue of Trends in Classics 4.2. Berlin and Boston: Walter de Gruyter 2012, pp. 213-398. 
 6. The Greek and the Roman Novels: Parallel Readings. Ancient Narrative Supplementa 8. Edited by Michael Paschalis, Stavros Frangoulidis, Stephen Harrison and Maaike Zimmerman. Groningen: Barkhuis Publishing and Groningen University Library, 2007.
 7. Metaphor in the Ancient Novel.Ancient Narrative Supplementa4.Edited by Stephen J. Harrison, Michael Paschalis and Stavros Frangoulidis. Groningen: Barkhuis Publishing & Groningen University Library, 2005.
 8. Space in the Ancient Novel. Ancient Narrative Supplementa1. Edited by Michael Paschalis and Stavros Frangoulidis. Groningen: Barkhuis Publishing & Groningen University Library, 2002.

ΑΡΘΡΑ

 1. “Plotting the Romance: Plautus’ Rudens, Cistellaria, and Poenulus”. Στο: A Companion to Plautus. Edited by George Fredric Franko and Dorota Dutsch. Malden MA and Oxford: Wiley Blackwell, 2020, 193-205. https://www.wiley.com/en-us/A+Companion+to+Plautus-p-9781118957981
 2. “Plautus, Menaechmi: Twin Helping Twin”, Dictynna 15 (2018), https://journals.openedition.org/dictynna/1688
 3. “Intertextuality and Intratextuality: Euripides’ Iphigenia at Aulis and Seneca’s Troades”, in: Stephen Harrison, Stavros Frangoulidis and Theodore D. Papanghelis (eds.), Intratextuality and Latin LietratureTrends in Classics-Supplementary Volumes, Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2018, 325-338.
 4.  “Aphrodisia and the Poenulus of Plautus: The Case of Agorastocles”, in:  Life, Love and Death in Latin Poetry: Studies in Honor of Theodore D. Papanghelis. Edited by Stavros Frangoulidis and Stephen Harrison, Trends in Classics-Supplementary Volumes. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2018, 207-19.
 5. “Furia as an Auctor in Seneca’s Thyestes”.  Trends in Classics 9 (2017) 179–190.
 6.  “Mycenaean Becoming Trojan”. Στο: Roman Drama and its Contexts. Edited by Gesine Manuwald, Stephen Harrison and Stavros Frangoulidis. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2016, 395-409.
 7. “Byrrhaena and her Household”. Στο: Stephen J. Harrison (ed.), Characterisation in Apuleius’ Metamorphoses: Nine Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, 73-86
 8.  “Renewal and Compromise in Plautus’ Mostellaria. Στο: Plautine Trends: Studies in Plautine Comedy and its Reception. Edited by Ioannis N. Perysinakis and Evangelos Karakasis, Trends in Classics-Supplementary Volumes 29. Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2014, 127-139.
 9. “Comic Transformations of Paraclausithyron in Plautus’ Curculio.” Στο: Generic Interfaces in Latin Literature: Encounters, Interactions and Transformations. Edited by Theodore Papanghelis, Stephen J. Harrison and Stavros Frangoulidis. Trends in Classics-Supplementary Volumes 20.  Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2013, 267-281 
 10. “Phormio”. Στο: Antonios C. Augoustakis and Ariana Trail (Eds). A Companion to Terence. Malden MA and Oxford: Wiley-Blackwell and Oxford, 2012, 281-294. 
 11. “Reception of Strangers in Apuleius’ Metamorphoses: The Examples of Hypata and Cenchreae”. Στο: Edmund P. Cueva and Shannon Byrne (Eds), Companion to the Ancient Novel. Malden MA and Oxford: Wiley Blackwell and Oxford 2013, 275-287.
 12. ‘Double Dreams in Apuleius’ Metamorphoses’. In: Stephen J. Harrison and Stavros Frangoulidis (eds.),  Narrative, Culture, and Genre in the Ancient Novel. Special Issue of Trends in Classics 4.2. Berlin and Boston: Walter de Gruyter 2012, pp. 363-376.
 13. Assem habeas, assem valeas: Η υστεροφημία του Τριμαλχίωνα στα Σατυρικά του Πετρωνίου.” Στο: Laus et gratia: Ιn memoriam Κωνσταντίνου Γρόλλιου. Επιμέλεια Δημήτριος Ζ. Νικήτας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2012, 257-270.
 14. “From Impulsiveness to Self-restraint: Lucius’ Stance on Apuleius’ Metamorphoses.” Trends in Classics 3 (2011) 113-125.
 15. “Trimalchioas Narrator and Stage-director in the Cena: An Unobserved Parallelism in Petronius’ Satyricon 78”. Classical Philology 103 (2008) 81-87.
 16. “Plautus' Miles Gloriosus Act 3, Scene 2: A Second Delayed Prologue? ”Scholia 14 (2005) 38-42.
 17. “Transforming the Genre: Apuleius’ Metamorphoses”.Στο: Τhe Greek and the Roman Novels: Parallel Readings. Ancient Narrative Supplementa 8. Edited by Michael Paschalis, Stavros Frangoulidis, Stephen Harrison and Maaike Zimmerman. Groningen: Barkhuis Publishing and Groningen University Library 2007, σσ. 193-203.
 18. “Another Ending: Gaius Caligula’s Assassination Narrative (Suet. Cal. 56-60)”. Ordia Prima 4 (2005) 75-83.
 19. “Aristomenes’ Death and Rebirth: A Pivota lMetaphor in Apuleius’ Metamorphoses”. Στο: Metaphor and the Ancient Novel. Ancient Narrative Supplementa 4. Edited by Stephen Harrison, Michael Paschalis and Stavros Frangoulidis, Groningen: Barkhuis Publishers and Groningen University Library 2005, σσ. 197-209.
 20. “The Laughter Festival as a Community Integration Rite”. Στο: Space in the Ancient Novel.Ancient Narrative Supplementa 1. Edited by Michael Paschalis and Stavros Frangoulidis. Groningen: Barkhuis Publishers and Groningen University Library 2002, σσ. 177-188.
 21. “Mutilation as Emasculation in Apuleius’ Tale of Thelyphron (Met. 2.21-30)”. Στο: Hommage a Carl Deroux. Edited by Pol Defosse. Bruxelles: Collection Latomus 2002. Volume II, σσ. 164-172.
 22. “Role-Changing in Apuleius’ Tale of the Miller’s Wife (Metamorphoses 9.14-31)”. Scholia 9 (2000) 66-77.
 23. “Theatre and Spectacle in Apuleius’ Tale of the Robber Thrasyleon (Met. 4.13-21)”. Στο: Griechisch-römische Komödie und Tragödie III. Edited by B. Zimmermann. Stuttgart: J.B. Metzler, 1999, σσ. 113-135.
 24. Cui videbor veri similia dicere proferens vera? Aristomenes and the Witches in Apuleius’ Tale of Aristomenes”. Classical Journal 94 (1999) 375-391.
 25. Scaena feralium nuptiarum: Wedding Imagery in Apuleius’ Tale of Charite (Met. 8,1-14)”. American Journal of Philology 120 (1999) 601-619.
 26. “The Entrapment of Pyrgopolynices in Plautus’ Miles Gloriosus”. La Parola del Passato 53 (1998) 40-43.
 27. “Intratextuality in Apuleius’ Metamorphoses”.L’Antiquité Classique 66 (1997) 293-299.
 28. “Wedding Imagery in Apuleius’ Tale of Tlepolemus/Haemus”. Atene e Roma 41 (1996) 196-202.
 29. “Counter-Theatricalization in Plautus’ Captivi III.4”. Mnemosyne 49 (1996) 144-158.
 30. “(Meta)theatre as Therapy in Terence’s Phormio”. Classica et Media evalia 47 (1996) 169-206.
 31. “Phormio as Parasite and Playwright in Terence’s Phormio”. BollettinodiStudiLatini 25 (1995) 397-425.
 32. “Food and Poetics in Plautus’ Captivi IV.2”. L’Antiquitι Classique 65 (1996) 225-230.
 33. “A Prologue-within-a-Prologue: Plautus, Miles Gloriosus 145-153”. Latomus 55 (1996) 568-570.
 34. “Contextuality in the Sisters’ Death in Apuleius’ Tale of Cupid and Psyche”. La Parola del Passato 50 (1995) 140-144.
 35. “Self-Imitation in Apuleius’ Tales of Tlepolemus/Haemus and Thrasyleon”. Mnemosyne 47 (1994) 337-348.
 36. “Venus and Psyche’s Sisters in Apuleius’ Tale of Cupid and Psyche”. ClassicalBulletin 70 (1994) 67-72.
 37. “The Soldier as a Storyteller in Terence’s Eunuchus”. Mnemosyne 47 (1994) 586-595.
 38. “Palaestrio as Playwright: Plautus, Miles Gloriosus 209-212”. Στο: Studies in Latin Literature and Roman History 7. Edited by C. Deroux. Bruxelles: Collection Latomus 1994, σσ. 72-86.
 39. “Modes of Metatheatre: Theatricalisation and Detheatricalisation in Terence, Eunuchus”. LiverpoolClassicalMonthly18 (1993) 146-151.
 40. “Performance and Improvisation in Terence’s Eunuchus”. Quaderni Urbinati di Cultura Classica 48 (1994) 121-130.
 41. “Polyphemus’ Prayer to Poseidon: Homer, Odyssey 9.528-35”. Quaderni Urbinati di Cultura Classica 43 (1993) 45-49.
 42. “A Pattern from Homer’s Odyssey in the Sicilian Narrative of Thucydides”. Quaderni Urbinati di Cultura Classica 44 (1993) 95-102.
 43. “Homeric Allusions to the Cyclopeia in Apuleius’ Description of the Robbers’ Cave”. La Parola del Passato 47 (1992) 50-58.
 44. “The somnus funestus and somnus vanus of Charite: Apuleius’ Metamorphoses 4.27 (95.16)”. Latomus 52 (1993) 105-111.
 45. “Charite’s Literary Models: Homer’s Odysseus and Vergil’s Dido”. Στο: Studies in Latin Literature and Roman History 6. Edited by C. Deroux. Bruxelles: Collection Latomus 1992, σσ. 435-450.
 46. “Duplicity and Gift-Offerings in Vergil’s Aeneid 1 and 2”. Vergilius 38 (1992) 26-37.
 47. “Epic Inversion in the Tale of Tlepolemus / Haemus.” Mnemosyne 44 (1992) 60-74.
 48. Charite dulcissima: A Note on the Nameless Charite at Apuleius’ Metamorphoses 7.12 (163.10)”. Mnemosyne 44 (1991) 387-394.
 49. “Vergil’s Tale of the Trojan Horse in Apuleius’ Robber-Tale of Thrasyleon”. La Parola del Passato 46 (1991) 95-111.
 50. “Tacitus (Hist. 1.40-43), Plutarch (Galba 26-27) and Suetonius (Galba 7.20) on the Death of Galba”. Favonius 3 (1990) 1-10.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. “Titus Maccius Plautus (254 BCE (?) –184 BCE)”. Στο: Literary Encyclopedia. Edited by Thomas Habinek and William Dominik. 1 Oct. 2006.
 2. “Η δολοφονία του Καλιγούλα: οι οιωνοί”. Ιστορικά 236 (2004) 38-43.
 3. “Η θέση των Λατινικών στα σχολεία της Ελλάδας και άλλων χωρών: Προβληματισμοί και Προτάσεις”. Θαλλώ 13 (2002) 101-107.
 4. “Μια ‘υποδειγματική’ χήρα στις Mεταμορφώσεις του Απουλήιου”. Θαλλώ 11 (2000) 57-66.

 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 1. Θεόδωρος Δ. Παπαγγελής, Η Ρώμη και ο κόσμος της. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2005. ΒΗΜΑ 13/11/2005, τεύχος 8, σελ. 52.
 2. Θ. Δ. Παπαγγελής, Η ποιητική των Ρωμαίων ‘νεωτέρων’. Προϋποθέσεις και προεκτάσεις (Αθήνα: ΜΙΕΤ 1994). Latomus 55 (1996) 670-672.
 3. Λ. Μ. Τρομάρας, P. TerentiusAfer: Eunuchus.Εισαγωγή, Κείμενο, Σχόλια (Θεσσαλονίκη: University Studio Press 1991). Latomus 53 (1994) 897-899.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 1. “From Intertextuality to Intratextuality: Euripides’ Iphigenia at Aulis and Seneca’s Troades, 11th Trends in Classics: “Intratextuality and Roman Literature”, Thessaloniki, May 25-27, 2017.
 2. “Mycaenean Becoming Trojan”. 8th Trends in Classics International Conferences: “Roman Drama and its Contexts”. Thessaloniki, May 29-June 1, 2014.
 3. Ostium oculissumum: Comic Transformations of Paraclausithyron in Plautus’ Curculio.” 5th Trends in Classics International Conferences: Latin Genre: Encounters, Interactions and Transformations in Latin Literarure. Thessaloniki, 27-29 May, 2011.
 4. “‘War’ in Magic and Lovemaking”. Διεθνές Συνέδριο Σειράς: International Conference on the Ancient Novel (ICAN) IV: “Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections.” Lisbon, 21-26 July, 2008.
 5. “The Isis Book (11) as a Rewriting of Apuleius’ Metamorphoses 1-10”. Διεθνές Συνέδριο: “Narratology and Interpretation. The Content of the Form in Ancient Texts.” ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 6-8 Δεκεμβρίου 2007.
 6. “Listener/Reader and Author in Apuleius’ Metamorphoses: Lucius’ and Milo’s Tales of Diophanes and Asinius’ Prophecy”. ΔιεθνέςΣυνέδριοΣειράς: Rethymnon International Conference on the Ancient Novel (RICAN) IV: “Readers and Writers in the Ancient Novel.” Ρέθυμνο, 20-22 Μαΐου 2007.
 7. “Transforming the Genre: Apuleius’ Metamorphoses”. Διεθνές Συνέδριο Σειράς Rethymnon International Conference on the Ancient Novel (RICAN) IIΙ: “The Greek and Roman Novel: Parallel Readings.” Ρέθυμνο, 22-24 Μαΐου 2005.
 8. “Spectacle and Story-telling: An Unobserved Parallelism in Petronius' Satyricon 78”. ΔιεθνέςΣυνέδριο: “Viewing and Listening in the Ancient World”. Ρέθυμνο 23-25 Μαΐου 2004.
 9. “A Pivotal Metaphor of Death and Rebirth: Aristomenes and Lucius in Apuleius’ Metamorphoses”. Διεθνές Συνέδριο Σειράς: Rethymnon International Conference on the Ancient Novel (RICAN) II: “Metaphor in the Novel and the Novel as Metaphor”. Ρέθυμνο, 18-19 Μαΐου 2003.
 10. “The Laughter Festival as Community Integration Rite in Apuleius’ Metamorphoses”. Διεθνές Συνέδριο Σειράς Rethymnon International Conference on the Ancient Novel RICAN I: “Space in Ancient Novel”. Ρέθυμνο, 14-15 Μαΐου 2001 και στο Συνέδριο Λατινικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 17 Μαΐου 2001.
 11. “Mutilation and Emasculation in Apuleius’ Tale of Thelyphron (Met. 2.21-30)”. International Conference on the Ancient Novel (ICAN) 2000. Groningen, 21-26, July 2000.
 12. “Η θέση των Λατινικών στα σχολεία της Ελλάδας και άλλων χωρών”. Συνέδριο: Τα Φιλολογικά Μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ιεράπετρα, 20-22 Οκτωβρίου 2000.
 13. “Μια υποδειγματική χήρα στις Mεταμορφώσεις του Απουλήιου”. Διάλεξη: Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων, 24 Μαΐου 1999.
 14. “Demochares’ Show in Apuleius’ Tale of the Robber Thrasyleon (Met. 4.13-21)”. 20th Groningen Colloquia on the Novel, 22-24 Μαΐου 1997.
 15. “Duplicity and Gift-Offerings in Vergil’s Aeneid 1 and 2”. Department of Classics, Colgate University, Hamilton, New York, 6 Φεβρουαρίου 1992.
 16. “The somnus funestus and somnus vanus of Charite: Apuleius’ Metamorphoses 4.27 (95.16)”.Classical Association of the Atlantic States Conference, Washington, D.C., 6 Απριλίου 1991.
 17. “Vergil’s Tale of the Trojan-Horse in Apuleius’ Robber-Tale of Thrasyleon”. Classical Association of the Atlantic States (CAAS), Gettysburg, PA, 27 Απριλίου 1990.
 18. “Homeric Allusions to the Cyclopeia in the Tale of Tlepolemus/Haemus”. Ohio Classical Conference, Granville, Ohio, 2 Νοεμβρίου 1989.
 19. “Epic Inversion in the Tale of Tlepolemus/Haemus”. Classical Association of the Atlantic States (CAAS), Lancaster, PA, 29 Σεπτεμβρίου 1989.

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού ΤΗΕ CLASSICAL BULLETIN,  2008 και εξής
 2. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Editorial Advisory Board) των περιοδικών SCHOLIA: STUDIES IN CLASSICAL ANTIQUITY και ANCIENT NARRATIVE
 3. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής για τους τόμους 10, 11, 12 και 13 του περιοδικού ΑΡΙΑΔΝΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 4. Reader των περιοδικών TRENDS IN CLASSICS, ILLINOIS CLASSICAL STUDIES, CLASSICAL PHILOLOGY, ANCIENT NARRATIVE, HELIOS, CLASSICAL JOURNAL, TRANSACTIONS OF THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION (TAPA) και SCHOLIA
 5. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (International Advisory Committee) του INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ANCIENT NOVEL 5 (ICAN) 2015, Houston, TX
 6. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (International Advisory Committee) του INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ANCIENT NOVEL 4 (ICAN) 2008, Lisbon

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ελληνικό και λατινικό μυθιστόρημα

Λατινική κωμωδία και τραγωδία

Ρωμαϊκή σάτιρα

Ελληνική και λατινική ιστοριογραφία