ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση)


Κωδικός: 
ΛΦI 163
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Οράτιος, ‘Ποιητική
Χ. Τσίτσιου

Σενέκας, Hercules Furens
Σ. Φραγκουλίδης 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Φραγκουλίδης Σταύρος 2310 997880 214 ν.κ. Δευτέρα 1.30-2.30, Πέμπτη 12.30-1.30
Επίκ... Τσίτσιου-Χελιδόνη Χρυσάνθη 2310 997373 204 ν.κ. Τετάρτη 5.30-6.30, Πέμπτη 7-8.30